Header image

Na pôde Právnickej fakulty UK v Bratislave sa stretli dňa 17. septembra 2018 zástupcovia škôl z 2. ročníka programu Európskeho parlamentu EPAS a zároveň účastníci  3. ročníka spolu za účasti europoslancov EP za SR p. Borisom Zalom a p. Ivanom Štefancom. Naša škola SPŠ elektrotechnická v Košiciach sa zaradila do 3. ročníka programu EPAS (Ambasádorská škola Európskeho parlamentu), ktorého sa zúčastní len 26 škôl z celej SR.

Cieľom tohto vzdelávacieho programu je šíriť povedomie o Európskej únií a európskej parlamentnej demokracii medzi mladými ľuďmi prostredníctvom poskytovania aktuálnych a praktických vedomostí, podnietiť ich záujem o európske dianie i o aktívne zapájanie sa doň. Žiaci tak získajú priamu skúsenosť s európskym občianstvom, čo táto skutočnosť znamená  pre ich každodenný život a ako môžu zmeniť Európu v budúcnosti.

V Slovenskej republike tento program realizuje Informačná kancelária Európskeho parlamentu v Bratislave v spolupráci s Academia Istropolitana Nova a s Helsinským výborom pre ľudské práva na Slovensku.

Súčasťou tejto malej slávnosti i otvorenia bolo aj odovzdanie plakiet a tiež certifikátov úspešným školám z 2. ročníka programu EPAS. Ocenenia boli odovzdané riaditeľom Informačnej kancelárie EP v Bratislave p. R. Hajšelom a za prítomnosti zástupcov z AINova p. M. Jendeková, p. K.Cigánová  a expertmi Helsinského výboru p.D. Horná, p. K. Petőcz.

Viac informácií nájdete na web stránke:

http://www.europarl.europa.eu/slovakia/sk/spravodajstvo_a_aktivity/aktivity/aktivity2018/

sept_18/epas_18.html

http://www.ainova.sk/sk/ambasadorska-skola-ep/

                                                                                   Ing. Marta Greňová, Ing. Jana Trnková

 

 

Mesiac: Aktivity:

 September -  Október

 Európsky deň jazykov - Kvíz: Poznáš Európu? - 1.ročník

 Možnosti pre mladých - Profesia days Košice 2018 - 2. a 4. ročník

 Exkurzia v Ekocentre Poroszló v Maďarsku - 3.ročník

 Možnosti pre mladých - This is 21 – Priprav sa na 21. storočie

 Kampaň ,,Tentoraz idem voliť- This time I am voting“

 Výchova k hrdosti - 100. výročie vzniku ČSR

 Oslavujeme 100. výročie Československa

 100 rokov Československa v školskej knižnici

 November -  December

 Deň otvorených dverí

 Čo robí Európa pre mňa?

 Čo robí EÚ pre mňa- cyklotrasy v Košickom kraji

 Týždeň vedy a techniky

 Deň kariéry

 Záložka do knihy spája slovenské školy

 Ahoj Európa

 Január -  Február

 Naši elektrotechnici medzi rovesníkmi základnej školy

 Elektrotechnici a videokonferencia s europoslancom pánom                     JUDr. Eduardom Kukanom

 Keď informatika a kultúra majú k sebe blízko

 Spotrebiteľské vzdelávanie

Marec - Apríl

 Tentoraz idem voliť - This time I'm voting

 Študentské prezidentské voľby

 Regionálne kolo vedomostnej súťaže Mladý Európan 2019 v

 Košiciach

  Séria workshopov pre našich študentov

 ,, Dni energií pre žiakov ZŠ“ -19.-20.marca 2019

Máj- Jún

 Simulované voľby do EP

 Workshopy k študentským voľbám v našej škole

 Oslavovali sme ,,Deň Európy“ v našom meste

 Mladý Digitálny Európan

 

Naša škola zaviedla a využíva
systém manažérstva kvality 
v odbore
Výchovno-vzdelávacia činnosť.

Politiky kvality

Záväzok vedenia

Vízia školy