Header image

SPŠ elektrotechnická, Komenského 44 v Košiciach sa stala víťazom Národnej ceny kvality v OVP 2024, v kategórii : Prax na pracovisku. Táto cena nám bola udelená za výnimočný spôsob, ktorým zabezpečujeme kvalitu a efektívnosť praxe študentov pomaturitného duálneho vzdelávania na pracovisku u zamestnávateľa Deutsche Telekom IT Solutions, Slovakia,  Košice.

       

Cenu SPŠ elektrotechnickej v Košiciach odovzdal v mene všetkých organizátorov celoslovenskej súťaže riaditeľ ŠIOV Ing. Branislav Hadár, na medzinárodnej konferencii Zabezpečovania kvality ako súčasť života školy, 30.4.2024 v Trnave.

Záštitu nad celým podujatím Mesiac kvality prebralo Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR.

Súčasťou konferencie bola aj panelová diskusia so zástupcami z VÚC, školy a zamestnávateľa. Na záver Juraj Vantuch zo ŠIOV-u  popísal  svoj pohľad na to,  ako sa pozerať na kvalitu v OVP.

Učiteľka z  Holandska s nami diskutovala  na tému Leadership v odbornom vzdelávaní a Angažovanosť študentov v procese zvyšovania kvality. Veľmi zaujímavá  bola aj diskusia kolegýň z Chorvátska zameraná na trasovanie absolventov a aké benefity im to prináša.                                                                                                                                                     

Víťazné video:    https://youtu.be/rhhjxLYJlHE

Ing. Jaroslava Richterová

 

No events found

Naša škola zaviedla a využíva
systém manažérstva kvality 
v odbore
Výchovno-vzdelávacia činnosť.

Politiky kvality

Záväzok vedenia

Vízia školy