Header image

Internet na škole
 
Naša škola má k dispozícii pripojenie na internet prostredníctvom optiky cez Regionálny uzol SANETu, ktorý je umiestnený na Technickej univerzite v Košiciach. Toto pripojenie dosahuje rýchlosť až 100 Mbit/s.
 
V hlavnej budove a priľahlých chodbách SPŠE je možné pripojiť sa do školskej WiFi siete (Eduroam).
 
Služby Internetu sú dostupné zamestnancom aj žiakom, ktorí ho využívajú ako zdroj nových aktuálnych informácii a poznatkov. Keďže internet sa rýchlo rozvíja, žiaci dostali možnosť tvoriť stránky našej školy, čím bol podporený tvorivý duch mladého človeka.
 
Počítačové vybavenie školy
 
Škola má trinásť počítačových laboratórií vybavených stolovými počítačmi alebo notebookmi.
Priebežne pribúdajú na našej škole nové učebne IKT, najmä vďaka projektom ESF s návom "Moderná škola - cesta k zlepšovaniu odborných kompetencií" a "Škola pre prax".
 
S podporou Združenia rodičov, partnerských firiem a projektovej činnosti a rozpočtu školy neustále pribúdajú nové počítače a modernizujú sa počítačové učebne.
V škole je päť interaktívnych tabúľvo všetkých učebniach sú nainštalované dataprojektory.

 

No events found

Naša škola zaviedla a využíva
systém manažérstva kvality 
v odbore
Výchovno-vzdelávacia činnosť.

Politiky kvality

Záväzok vedenia

Vízia školy