Header image

Budova školy prešla pod správu SPŠE po jej osamostatnení 1. septembra 1967. Nachádza sa v nej 51 tried, odborných učební, laboratórií, školských dielní a telocvičňa. Samozrejmosťou sú šatne určené na uloženie odevov a obuvi žiakov. Škola má vlastný športový areál - dve asfaltové ihriská na futbal a volejbal.
 
V budove školy je od apríla 2011 aj Centrum odborného vzdelávania pre automatizáciu, elektrotechniku a informačné technológie.
 
 
Spoločenská miestnosť
 
V spoločenskej miestnosti školy sa uskutočňujú pracovné porady zamestnancov školy, rôzne súťaže, kultúrne a spoločenské podujatia.
 
V rámci podnikateľskej činnosti školy poskytujeme reštauračné služby a organizujeme stužkové slávnosti pre žiakov stredných škôl, svadby, pomaturitné stretnutia, promócie, spoločenské posedenia pri životných jubileách. 
 
 
 

 

No events found

Naša škola zaviedla a využíva
systém manažérstva kvality 
v odbore
Výchovno-vzdelávacia činnosť.

Politiky kvality

Záväzok vedenia

Vízia školy