Header image

Z dôvodu zabezpečenia princípu transparentnosti vo verejnom obstarávaní (VO) pri  zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou verejný obstarávateľ oznamuje usmernenie pre potencionálnych uchádzačov VO.

  1. Zákazky v komodite „Potraviny“ – pokiaľ má uchádzač záujem zúčastniť sa VO na konkrétny predmet zákazky, oznámi túto skutočnosť písomne mailom verejnému obstarávateľovi minimálne mesiac pred uplynutím doby platnosti Rámcovej zmluvy, ktorá je zverejnená na webovom sídle zriaďovateľa https://web.vucke.sk/sk/samosprava/organizacie-zp/skolske/stredne-priemyselne-skoly/stredna-priemyselna-skola-elektrotechnicka-kosice-podrobnosti-dokumenty.html.
  2. Zákazky v komoditách „Tovary“, „Služby“ – pokiaľ má uchádzač záujem zúčastniť sa VO na konkrétny predmet zákazky, oznámi túto skutočnosť písomne mailom verejnému obstarávateľovi minimálne mesiac pred uplynutím doby platnosti Rámcovej zmluvy, ktorá je zverejnená na webovom sídle zriaďovateľa https://web.vucke.sk/sk/samosprava/organizacie-zp/skolske/stredne-priemyselne-skoly/stredna-priemyselna-skola-elektrotechnicka-kosice-podrobnosti-dokumenty.html.
  3. Zákazky v komodite „Stavebné práce“ – pokiaľ má uchádzač záujem zúčastniť sa VO oznámi túto skutočnosť písomne mailom verejnému obstarávateľovi, verejný obstarávateľ zaradí uchádzača do internej databázy uchádzačov a pri najbližšom VO osloví všetkých uchádzačov, ktorých predmet činnosti súvisí s vyhlasovaným premetom zákazky.

 

Kontakt na verejného obstarávateľa:
Ing. Milan Schvarzbacher, MBA
zástupca riaditeľa školy

SPŠ elektrotechnická
Komenského 44, 040 01 Košice

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
055/7968155, +421911919185

 

No events found

Naša škola zaviedla a využíva
systém manažérstva kvality 
v odbore
Výchovno-vzdelávacia činnosť.

Politiky kvality

Záväzok vedenia

Vízia školy