Header image

Príspevok na žiaka bol pre školský rok 2023/24 schválený vo výške 30€ dňa 11.10.2023 na Plenárnej schôdzi Združenie rodičov.

Rodičovský príspevok pre Združenie rodičov pri SPŠE, Komenského 44, Košice môžu rodičia zaplatiť: 

  • Preferovaným spôsobom cez platformu EduPage, kde je viacero možností platby. Variabilný symbol je EDUID žiaka, ktoré sa automaticky zapisuje do platby pre jednoduchšiu identifikáciu (zároveň sa do správy pre prijímateľa dopĺňa aj meno žiaka a trieda)

 

  • prevodom na číslo účtu SK96 8330 0000 0020 0133 5442, konštantný symbol 0308, ako variabilný symbol sa môže uviesť číslo napr. 1223, čo znamená 1. ročník, B trieda, žiak s katalógovým číslom 23. Teda prvé číslo je ročník, druhé číslo trieda (A=1, B=2, C=3, ...) a katalógové číslo žiaka.

    IBANSK96 8330 0000 0020 0133 5442
    BIC/SWIFT: FIOZSKBA
    Účet je vo Fio banke.

Prosíme rodičov, aby do správy pre prijímateľa uvádzali meno žiaka, za ktorého platia príspevok, a triedu.

 

No events found

Naša škola zaviedla a využíva
systém manažérstva kvality 
v odbore
Výchovno-vzdelávacia činnosť.

Politiky kvality

Záväzok vedenia

Vízia školy