Header image

 

 

Členovia Rady školy pri SPŠE Košice

 

Zástupcovia pedagogických pracovníkov školy:

 • Iveta Dolinská
 • Michal Copko

Zástupca nepedagogických pracovníkov školy:

 • Viera Kadounová

Zástupcovia rodičov školy:

 • Tatiana Šuľová,
 • Tomáš Kožiarský
 • Peter Onofrej

Zástupca žiakov školy:

 • Viktória Pipolyová  ........zmena od 5.12.2022 po voľbách do Školského parlamentu

Delegovaní zástupcovia zriaďovateľa:

 • Ing. Daniela Perduková, PhD. zástupca TUKE – FEI Košice
 • Mária Knutová – zástupca zriaďovateľa
 • Ing. Štefan Lasky   – poslanec Zastupiteľstva KSK
 • Mgr. Ing. Miloš Ihnát – poslanec Zastupiteľstva KSK

 

 Výročná správa za obdobie od marca 2022 do februára 2023

 


Štatút rady školy 

 

 

Naša škola zaviedla a využíva
systém manažérstva kvality 
v odbore
Výchovno-vzdelávacia činnosť.

Politiky kvality

Záväzok vedenia

Vízia školy