Header image

Členovia Rady školy pri SPŠE Košice

Zástupcovia pedagogických zamestnancov školy:

 • Ing. Iveta Dolinská
 • Ing. Michal Copko

Zástupca nepedagogických zamestnancov školy:

 • Viera Kadounová

Zástupcovia rodičov školy:

 • Tomáš Kožiarský
 • Ing. Peter Hojnoš (od 11.10.2023 - doplňujúce voľby)
 • Dušana Prochyrová (od 11.10.2023 - doplňujúce voľby)

Zástupca žiakov školy:

 • Viktória Pipolyová (od 5.12.2022 po voľbách do Školského parlamentu)

Delegovaní zástupcovia zriaďovateľa:

 • prof. Ing. Daniela Perduková, PhD. zástupca TUKE – FEI Košice
 • Ing. Mária Knutová – zástupca zriaďovateľa
 • Ing. Štefan Lasky   – poslanec Zastupiteľstva KSK
 • Mgr. Ing. Miloš Ihnát – poslanec Zastupiteľstva KSK

 

 Výročná správa za obdobie od marca 2022 do februára 2023

 


Štatút rady školy 

 

 

Naša škola zaviedla a využíva
systém manažérstva kvality 
v odbore
Výchovno-vzdelávacia činnosť.

Politiky kvality

Záväzok vedenia

Vízia školy