Header image

 

Digitálna koalícia vznikla z iniciatívy IT Asociácie Slovenska s podporou Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a inovácie 27. septembra 2017. Jej cieľom je mobilizovať napriek spektrom verejných, súkromných, akademických a občianskych organizácií a inštitúcií na Slovensku pre zlepšovanie digitálnych zručností občanov, IT špecialistov, všetkých zamestnancov a vo vzdelávaní.

Naša škola je členom Digitálnej koalície s nasledovnými úlohami pre rozvoj IT:

  • Poskytovanie a rozvoj duálneho odborného vzdelávania v IKT - Poskytovanie a rozvoj duálneho odborného vzdelávania v IKT na úrovni 3-ročného pomaturitného vyššieho odborného vzdelávania v odbore 2563Q Počítačové systémy. Škola (SPŠE Košice) v spolupráci s partnerom vo vzdelávaní (T-Systems Slovakia, s.r.o. Košice) odborne a prakticky pripraví kvalifikovanú pracovnú silu pre ďalší rozvoj IKT portfólia a služieb vo firme, či v regióne. Záväzok – každoročne poskytnúť duálne odborné vzdelávanie v IKT 30 novým študentom, začínajúcimi v 1. ročníku.
  • Popularizačné aktivity pre ZŠ a SŠ v oblasti IKT - Zvyšovanie záujmu o štúdium technických a informatických predmetov v SPŠE Košice prostredníctvom súťaží a celoročných aktivít pre žiakov ZŠ a SŠ. Každoročne sa škola zapojí do aktivity CodeWeek formou popularizačných prednášok, ponúkne aktivity pre žiakov ZŠ zameraných na oblasť Internet vecí (IoT) a programovania mobilných zariadení.


V školskom roku 2018/2019 sme doteraz zrealizovali tieto aktivity:

Codeweek - ukážky práce s mikropočítačom Arduino pre IoT 15.10.2018 
V rámci európskeho týždňa programovania sme zorganizovali aktivitu pre 30 študentov základnej školy, na ktorých sa zoznámili s pojmom Internet vecí (IoT), použitím mikropočítačov vo svete internetu a vytvorili jednoduché programy pre riadenie elektronických obvodov pripojených na mikropočítač.

 

Deň otvorených dverí s ukážkami možností využitia IT 21.11.2018
V rámci Dňa otvorených dverí na našej škole propagujeme smerom k ZŠ rôzne aktivity najmä praktickými ukážkami možností využitia IT v reálnom živote - konfigurácia sietí, IP telefónia, mikropočítače, programovanie webových stránok a hier. Dňa otvorených dverí sa zúčastnilo viac ako 200 žiakov ZŠ so svojimi rodičmi. 

 

Schválenie prijímacieho konania na duálne vzdelávanie pre 30 študentov 16.1.2019 
Na základe rozhodnutia zriaďovateľa a pedagogickej rady SPŠE elektrotechnická vyhlásila prijímacie konanie do prvého ročníka pomaturitného študjiného odboru 2563Q Počítačové systémy, ktorý je realizovaný duálnou formou v spolupráci so spoločnosťou T-Systems. (link)

 

Juniverzity 02/2019 - 06/2019
Projekt s názvom Juniverzity prináša žiakom ZŠ krátke kurzy, vďaka ktorým sa počas niekoľkých pár stretnutí naučia ovládať robotov, modelovať a tlačiť na 3D tlačiarni, nastavovať operačný systém a domácu WiFi sieť, zapájať elektronické obvody, či postaviť si jednoduchý domáci alarm alebo iný gadget. Okrem zábavných popoludní a nových kamarátstiev si z každého kurzu odnesú aj certifikát, ktorým sa môžu pochváliť doma, či v škole medzi kamarátmi. (link)

 

Aktivity v projekte IT akadémia priebežne
Žiakov školy zapájame do aktivít v rámci projektu IT akadémia najmä formou inovácií vyučovacieho procesu s využitím moderných bádateľských metód s podporou IKT, vzdelávaním učiteľov, ECDL certifikáciou žiakov a v neposlednom rade plánujeme v blízkej dobe vybudovať IoT laboratórium.

 

V školskom roku 2018/2019 ešte pripravujeme:

Súťaž Junior Admin 03/2019
V marci pripravujeme súťaž pre žiakov základných škôl v základnej administrácii počítačov a domácich sietí. Študenti budú mať za úlohu identifikovať komponenty počítača, nainštalovať a nastaviť operačný systém, efektívne vyhľadať informácie na internete, nastaviť domácu WiFi sieť a pracovať s elektronickou poštou.

 

Dni energií 2019 19. a 20.3.2019
Deviaty ročník podujatia smerovaného k ZŠ zameraného na rozumné využívanie elektrickej energie. V tomto ročníku zaradíme do programu aj možnosti využitia robotov v domácnostiach a priemysle. V ďalších rokoch sa chceme zamerať aj na tematiku Smart Cities.

 


Logo - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Logo - EÚ - Európsky sociálny fond, Európsky fond regionálneho rozvoja

Logo - operačný program ľudské zdroje

Logo - Systém duálneho vzdelávania

Škola je partnerom národného projektu „DUÁLNE VZDELÁVANIE A ZVÝŠENIE ATRAKTIVITY A KVALITY OVP“

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

 

Naša škola zaviedla a využíva
systém manažérstva kvality 
v odbore
Výchovno-vzdelávacia činnosť.

Politiky kvality

Záväzok vedenia

Vízia školy

001935195
DnesDnes719
Tento týždeňTento týždeň3465
Tento mesiacTento mesiac34906
počet návštev od 26.4.2015