Header image

Zákazka zadávaná podľa §117 zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Rok 2018

 1. Predmet zákazky: „Stredná priemyselná škola elektrotechnická - Stavebné úpravy objektu dielní - južný trakt“   čítaj viac >>

 

Rok 2019

 1. Názov zákazky: Oprava sociálnych zariadení SPŠE    čítaj viac >>
 2. Názov zákazky: Plastové okná SPŠE budova „D“ čítaj viac >>
 3. Názov zákazky: Ryby a rybie výrobky čítaj viac >> 
 4. Názov zákazky: Chlieb a pečivo čítaj viac >>
 5. Názov zákazky: Zemiaky čítaj viac >>
 6. Názov zákazky: Lyžiarsky kurz čítaj viac >>
 7. Názov zákazky: Plastové okná SPŠE budova „G“ čítaj viac >>

 

Rok 2020

 1. Názov zákazky: Základné potraviny a cestoviny čítaj viac >>
 2. Názov zákazky: Mlieko a mliečne výrobky čítaj viac >>
 3. Názov zákazky: Pomôcky pre výučbu odborných predmetov SPŠe Košice čítaj viac >>
 4. Názov zákazky: Mäso a mäsové výrobky čítaj viac >>
 5. Názov zákazky: Hlbokozmrazené potraviny čítaj viac >>
 6. Názov zákazky: Ovocie a zelenina čítaj viac >>
 7. Názov zákazky: Slepačie vajcia čítaj viac >>
 8. Názov zákazky: Oprava sociálnych zariadení 3., 2., 1. poschodie čítaj viac >> 
 9. Názov zákazky:  IKT pre SPŠe Košice časť – Softvér čítaj viac >>
 10. Názov zákazky: Ryby a rybie výrobky čítaj viac >>
 11. Názov zákazky: Chlieb a pečivo čítaj viac >>
 12. Názov zákazky: Čistiace a dezinfekčné prostriedky COVID-19 čítaj viac >>
 13. Názov zákazky: Zemiaky čítaj viac >>
 14. Názov zákazky: Oprava interiéru učební 1. a 2. poschodie čítaj viac >>
 15. Názov zákazky: Pranie a žehlenie prádla čítaj viac >>
 16. Názov zákazky: Programovateľné roboty a doplnkové súpravy čítaj viac >>
 17. Názov zákazky: Nábytok (Časť 1: Otočná stolička“ alebo Časť 2: Klubové dvojkreslo) čítaj viac >>

 

Rok 2021

 1. Názov zákazky: Základné potraviny a cestoviny čítaj viac >>
 2. Názov zákazky: Mlieko a mliečne výrobky čítaj viac >>
 3. Názov zákazky: Prenosové počítače - notebooky čítaj viac >>
 4. Názov zákazky: Mäso a mäsové výrobky čítaj viac >>
 5. Názov zákazky: Slepačie vajcia čítaj viac >>
 6. Názov zákazky: Ovocie a zelenina čítaj viac >>
 7. Názov zákazky: Hlbokozmrazené potraviny čítaj viac >>
 8. Názov zákazky: Oprava fasády a výmena klampiarskych častí budova "A" čítaj viac >>
 9. Názov zákazky: Oprava pieskovcových sôch čítaj viac >>
 10. Názov zákazky: Ryby a rybie výrobky čítaj viac >>
 11. Názov zákazky: Chlieb a pečivo čítaj viac >>
 12. Názov zákazky: Oprava fasády a výmena klampiarskych častí na budovách D,E,G čítaj viac >>
 13. Názov zákazky: Zemiaky čítaj viac >>
 14. Názov zákazky: Pranie a žehlenie prádla čítaj viac >>
 15. Názov zákazky: Lyžiarsky kurz čítaj viac >>

 

Rok 2022

 1. Názov zákazky: Mlieko a mliečne výrobky čítaj viac >>
 2. Názov zákazky: Hlbokozmrazené potraviny čítaj viac >>
 3. Názov zákazky: Ryby a rybie výrobky čítaj viac >>
 4. Názov zákazky: Základné potraviny a cestoviny čítaj viac >>
 5. Názov zákazky: Interiérové vybavenie kabinetov čítaj viac >>
 6. Názov zákazky: Hlbokozmrazené potraviny čítaj viac >>
 7. Názov zákazky: Ovocie a zelenina čítaj viac >>
 8. Názov zákazky: Slepačie vajcia čítaj viac >>
 9. Názov zákazky: Mäso a mäsové výrobky čítaj viac >>
 10. Názov zákazky: Chlieb a pečivo čítaj viac >>
 11. Názov zákazky: Zemiaky čítaj viac >>
 12. Názov zákazky: Lyžiarsky výcvik čítaj viac >>
 13. Názov zákazky: Stolové počítače, notebooky a softvér čítaj viac >>
 14. Názov zákazky: Notebooky a softvér čítaj viac >>
 15. Názov zákazky: Stavebné úpravy laboratórií a dielní SPŠE Košice čítaj viac >>

 

Rok 2023

 1. Názov zákazky: Mlieko a mliečne výrobky čítaj viac >>
 2. Názov zákazky: Pomôcky pre výučbu odborných predmetov čítaj viac >>
 3. Názov zákazky: Základné potraviny a cestoviny čítaj viac >>
 4. Názov zákazky: Ryby a rybie výrobky čítaj viac >>

 

No events found

Naša škola zaviedla a využíva
systém manažérstva kvality 
v odbore
Výchovno-vzdelávacia činnosť.

Politiky kvality

Záväzok vedenia

Vízia školy