Header image

 

VO poľa §117 Zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní Z.z. v znení neskorších predpisov.

Verejný obstarávateľ: Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, 040 01 Košice
Názov zákazky: Pomôcky pre výučbu odborných predmetov SPŠe Košice
Druh zákazky: Tovary
Dátum zverejnenia: 21.01.2020

 

Zoznam prílohovej časti:
Výzva na predkladanie ponúk
Príloha 1 – Položkovitý rozpočet
Príloha 2 – Navrhovaná cena k predmetu zákazky


Logo - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Logo - EÚ - Európsky sociálny fond, Európsky fond regionálneho rozvoja

Logo - operačný program ľudské zdroje

Logo - Systém duálneho vzdelávania

Škola je partnerom národného projektu „DUÁLNE VZDELÁVANIE A ZVÝŠENIE ATRAKTIVITY A KVALITY OVP“

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

 

Naša škola zaviedla a využíva
systém manažérstva kvality 
v odbore
Výchovno-vzdelávacia činnosť.

Politiky kvality

Záväzok vedenia

Vízia školy

003586176
DnesDnes1201
Tento týždeňTento týždeň14545
Tento mesiacTento mesiac60790
počet návštev od 26.4.2015