Header image

 

VO poľa §117 Zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní Z.z. v znení neskorších predpisov.

Verejný obstarávateľ: Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, 040 01 Košice
Názov zákazky: Pomôcky pre výučbu odborných predmetov SPŠe Košice
Druh zákazky: Tovary
Dátum zverejnenia: 21.01.2020

 

Zoznam prílohovej časti:
Výzva na predkladanie ponúk
Príloha 1 – Položkovitý rozpočet
Príloha 2 – Navrhovaná cena k predmetu zákazky

DEC
4

04.12.23 - 15.12.23

 

Naša škola zaviedla a využíva
systém manažérstva kvality 
v odbore
Výchovno-vzdelávacia činnosť.

Politiky kvality

Záväzok vedenia

Vízia školy