Header image

V minulosti slúžila táto budova internát pre dievčatá z košických škôl. Od roku 1967 tu boli ubytované aj dievčatá z našej školy.
Od 1. júla 1993 prešiel školský internát pod správu SPŠE Košice a tak sa stal domovom pre 150 chlapcov predovšetkým z tejto školy, ale aj zo ostatných stredných škôl.

Internatisti majú k dispozícii študovne, spoločenské miestnosti s TV, učebne s internetom, posilňovňu, telocvičňu, školské ihrisko, ale aj knižnicu s vyše 7000 knižnými titulmi. 

Pre ubytovaných žiakov vytvárame možnosti zúčastniť sa rôznych zaujímavých besied, súťaží a výmenných podujatí medzi školskými internátmi v Košiciach.
 

Stránka školského internátu

 

Školská jedáleň


Stravovanie v školskej jedálni je zabezpečené kvalifikovanými zamestnancami, ktorí v dvojzmennej prevádzke zabezpečujú celodenné stravovanie ubytovaných žiakov a prípravu obedov pre zamestnancov a žiakov školy.
V školskej jedálni je možnosť stravovania sa aj pre žiakov a zamestnancov z iných stredných škôl.
 

 

Naša škola zaviedla a využíva
systém manažérstva kvality 
v odbore
Výchovno-vzdelávacia činnosť.

Politiky kvality

Záväzok vedenia

Vízia školy