Header image

VO poľa §117 Zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní Z.z. v znení neskorších predpisov.

Verejný obstarávateľ: Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, 040 01 Košice
Názov zákazky: Plastové okná SPŠE budova „D“
Druh zákazky: Stavebná práca
Dátum zverejnenia: 11.07.2019

Zoznam prílohovej časti:
Výzva na predkladanie ponúk
Príloha 1 – Návrh uchádzača na plnenie kritérií
Príloha 2 – Špecifikácia stavebnej práce
Príloha 3 – Informácie o subdodávateľoch
Príloha 4 – Zmluva o dielo (Návrh)

 

Naša škola zaviedla a využíva
systém manažérstva kvality 
v odbore
Výchovno-vzdelávacia činnosť.

Politiky kvality

Záväzok vedenia

Vízia školy