Header image

VO poľa §117 Zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní Z.z. v znení neskorších predpisov.

Verejný obstarávateľ: Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, 040 01 Košice

Názov zákazky: Nábytok (Časť 1: Otočná stolička“ alebo Časť 2: Klubové dvojkreslo)

Druh zákazky: Tovar

Dátum zverejnenia: 30.11.2020

 

Zoznam prílohovej časti:

Výzva na predkladanie ponúk

Príloha 1 – Návrh na plnenie súťažných kritérií časť 1

Príloha 1 – Návrh na plnenie súťažných kritérií časť 2

Príloha 2 – Špecifikácia tovaru časť 1

Príloha 2 – Špecifikácia tovaru časť 2

 

MáJ
17

17.05.24 - 22.05.24

MáJ
20

20.05.24 - 24.05.24

MáJ
20

20.05.24 - 23.05.24

MáJ
20

20.05.24 - 31.05.24

MáJ
21

21.05.24

MáJ
27

27.05.24 - 31.05.24

Naša škola zaviedla a využíva
systém manažérstva kvality 
v odbore
Výchovno-vzdelávacia činnosť.

Politiky kvality

Záväzok vedenia

Vízia školy