Header image

 

VO podľa §117 Zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní Z.z. v znení neskorších predpisov.

Verejný obstarávateľ: Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, 040 01 Košice
Názov zákazky:   Oprava sociálnych zariadení 3., 2., 1. poschodie
Druh zákazky: Stavebná práca
Dátum zverejnenia: 12.06.2020

 

Zoznam prílohovej časti:
Výzva na predkladanie ponúk
Príloha 1 – Návrh na plnenie súťažných kritérií
Príloha 2,3,4 – Špecifikácia požadovanej stavebnej práce
Príloha 5 – Informácia o subdodávateľoch
Príloha 6 – Návrh zmluvy o dielo


Logo - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Logo - EÚ - Európsky sociálny fond, Európsky fond regionálneho rozvoja

Logo - operačný program ľudské zdroje

Logo - Systém duálneho vzdelávania

Škola je partnerom národného projektu „DUÁLNE VZDELÁVANIE A ZVÝŠENIE ATRAKTIVITY A KVALITY OVP“

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

 

Naša škola zaviedla a využíva
systém manažérstva kvality 
v odbore
Výchovno-vzdelávacia činnosť.

Politiky kvality

Záväzok vedenia

Vízia školy

003586280
DnesDnes1305
Tento týždeňTento týždeň14649
Tento mesiacTento mesiac60894
počet návštev od 26.4.2015