Header image

VO podľa §117 Zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní Z.z. v znení neskorších predpisov.

Verejný obstarávateľ: Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, 040 01 Košice
Názov zákazky:   Oprava sociálnych zariadení 3., 2., 1. poschodie
Druh zákazky: Stavebná práca
Dátum zverejnenia: 12.06.2020

 

Zoznam prílohovej časti:
Výzva na predkladanie ponúk
Príloha 1 – Návrh na plnenie súťažných kritérií
Príloha 2,3,4 – Špecifikácia požadovanej stavebnej práce
Príloha 5 – Informácia o subdodávateľoch
Príloha 6 – Návrh zmluvy o dielo

 

No events found

Naša škola zaviedla a využíva
systém manažérstva kvality 
v odbore
Výchovno-vzdelávacia činnosť.

Politiky kvality

Záväzok vedenia

Vízia školy