Header image

 

Deň kariéry - Career Day, ktorého sa zúčastnili naši ambasádori,  bol určený pre všetkých stredoškolských študentov, preferovaní však boli žiaci maturitného ročníka. V tomto školskom roku ho nadácia JA Slovensko organizovala v spolupráci s firmou AT&T Global Network Services Slovakia v priestoroch spoločnosti na Letnej ulici č. 45.

Workshop bol zameraný na všeobecné princípy úspešného budovania si kariéry počnúc výberom školy, spôsobom a formou uchádzania sa o zamestnanie až po kariérny rast v zamestnaní. Jediná podmienka, ktorú museli študenti splniť, bolo vytvorenie vlastného životopisu, ktorý mali so sebou doniesť na workshop. 

   

DEC
4

04.12.23 - 15.12.23

 

Naša škola zaviedla a využíva
systém manažérstva kvality 
v odbore
Výchovno-vzdelávacia činnosť.

Politiky kvality

Záväzok vedenia

Vízia školy