Header image

 

Zvýšiť volebnú účasť mladých ľudí v budúcoročných voľbách do Európskeho parlamentu je cieľom kampane pod názvom ,,Tentoraz idem voliť (This time I am voting)“, do ktorej sa zapája aj naša škola v programe Ambasádorská škola Európskeho parlamentu.

Do kampane sa môže zapojiť skutočne každý a to tak, že sa zaregistruje na stránke www.thistimeimvoting.eu alebo www.tentorazidemvolit.eu, a dozvie sa dôležité informácie  o dianí, podujatiach a súťažiach súvisiacich s voľbami  do Európskeho parlamentu. Voľby do Európskeho parlamentu sa konajú každých päť rokov, najbližšie budú koncom mája 2019.

DEC
4

04.12.23 - 15.12.23

 

Naša škola zaviedla a využíva
systém manažérstva kvality 
v odbore
Výchovno-vzdelávacia činnosť.

Politiky kvality

Záväzok vedenia

Vízia školy