Header image

 

Každé ráno zisťujeme, že svet je iný, ako bol včera. Ak v ňom chceme prežiť a presadiť sa, musíme na sebe pracovať a rozvíjať svoje postoje, hodnoty a skilly.

Práve táto myšlienka bola cieľom 1. ročníka projektu  This is 21, v rámci ktorého do našej školy zavítal aj náš bývalý žiak Maroš Kemény, v súčasnosti úspešný reklamný stratég. Maroš si v priestoroch našej školy zaspomínal na svoje študentské roky, žiakom porozprával svoj vlastný príbeh, zaujímavou formou sa ich snažil motivovať, aby nezabíjali svoj potenciál, ale neustále na sebe makali. O tom, že to bolo pre nich zaujímavým stretnutím dokazujú aj nasledujúce riadky:

 „Besedu hodnotíme ako veľmi pozitívnu a poučnú. Celý nápad s tým,  že veľkí manažéri sa vrátia späť do svojich škôl,  je super. Úžasná prezentácia -  jednoduchá, zaujímavá, vtipne spracovaná. Jeho životný príbeh je sám o sebe obdivuhodný - od údržbára až po manažéra -  skrátka nelámal si hlavu nad ničím. Čo v živote chcel robiť, za tým šiel. Veľmi nás zaujalo jeho rozprávanie o tom, že ako mladí ľudia môžeme toho vedieť naozaj veľa, ale ak sa nevieme "predať", tak nám je to na nič. Väčšinu manažérov nezaujíma škola, ktorú uchádzač má, ale čo vie, ako je komunikatívny, ako vie reagovať na problémy. A ešte jedna myšlienka: „Ak sa ti niečo nepáči, tak na to nenadávaj, ale sám sa pokús to napraviť. Buď ty ten iniciatívny, aby sa  problém reálne vyriešil, pretože nadávať vie každý“.

             

Maroš, ďakujeme.                                                                 

                                           Ing. Marta Greňová a žiaci 3.A triedy

DEC
4

04.12.23 - 15.12.23

 

Naša škola zaviedla a využíva
systém manažérstva kvality 
v odbore
Výchovno-vzdelávacia činnosť.

Politiky kvality

Záväzok vedenia

Vízia školy