Header image

 

Zážitkové vyučovanie zažili študenti tretieho ročníka, keď 25. októbra 2018 v Kunsthalle v Košiciach navštívili výstavu

,, Na ceste k slovenskej štátnosti“. 

Výstava zachytáva zaujímavým spôsobom historické dianie od vzniku Československa až k vzniku súčasnej Slovenskej republiky, vstup Slovenska do EÚ, NATO, ale aj osobnosti doby, ktoré formovali našu minulosť i súčasnosť. Študenti si zo záujmom pozreli exponáty a mali možnosť vidieť originály archívnych dokumentov zo štátnych archívov o spoločnom historickom vývoji slovenského a českého národa. Dozvedeli sa tiež, že dejiny sú poučením pre ľudstvo, aby neopakovalo chyby, ktoré viedli k tragickým udalostiam. Výstavu takéhoto charakteru a rozsahu v najbližších rokoch už nezažijú.

   

DEC
4

04.12.23 - 15.12.23

 

Naša škola zaviedla a využíva
systém manažérstva kvality 
v odbore
Výchovno-vzdelávacia činnosť.

Politiky kvality

Záväzok vedenia

Vízia školy