Header image

 

Spotrebiteľské vzdelávanie na Slovensku v porovnaní s ostatnými európskymi  krajinami nemá dlhé tradície. Preto sme uvítali možnosť zapojiť sa do projektu spotrebiteľského vzdelávania, ktorý zastrešuje MH SR. Zaujímavý seminár pre žiakov maturitného ročníka pripravili pracovníci MH SR zo sekcie EWCC-Net (Európske spotrebiteľské centrum v SR). Jeho úlohou je poskytovanie pomoci pri riešení reklamácií a cezhraničných spotrebiteľských problémov. Žiakom prezentovali témy týkajúce sa ochrany spotrebiteľa na trhu.

Ak sa v dnešnom svete majú mladí ľudia stať rozumnými spotrebiteľmi, potrebujú sa poznať základné práva spotrebiteľa tak, ako o nich hovorí zákon. Nie vždy sa však dodržiava a väčšina ľudí na to dopláca.  V rámci seminára sme sa dozvedeli viac o právach spotrebiteľa na trhu, ako aj o povinnostiach predávajúcich pri predaji tovarov a služieb, a to tak pri jeho realizácii v tzv. kamennom obchode, ako aj prostredníctvom internetu.

Žiaci dostali cenné rady k riešeniu nespokojnosti zákazníka so zakúpeným tovarom,  reklamáciou a tiež k tomu, ako odhaliť nekalé obchodné praktiky a radšej sa preventívne vyhnúť ich dôsledkom.

         

DEC
4

04.12.23 - 15.12.23

 

Naša škola zaviedla a využíva
systém manažérstva kvality 
v odbore
Výchovno-vzdelávacia činnosť.

Politiky kvality

Záväzok vedenia

Vízia školy