Header image

 

V utorok 6. 11.2018  sa v rámci „Týždňa vedy a techniky“ zúčastnila  skupinka žiakov workshopu „Priprav sa na svet práce“ pod taktovkou pracovníkov SAV Márie Ďurkovskej a Michala Kentoša. Workshop mal našich študentov pripraviť na vstup do pracovného prostredia. Dozvedieť sa mohli nielen niečo z minulosti, ako prebiehali pracovné pohovory, ale predovšetkým to ako na potenciálneho nového zamestnávateľa urobiť najlepší dojem. Jednoducho -  čo nerobiť a čo naopak robiť, napríklad ako napísať zaujímavý motivačný list, ako sa obliecť a samozrejme aj to, čo o nás povedia naše nonverbálne prejavy.

   

DEC
4

04.12.23 - 15.12.23

 

Naša škola zaviedla a využíva
systém manažérstva kvality 
v odbore
Výchovno-vzdelávacia činnosť.

Politiky kvality

Záväzok vedenia

Vízia školy