Header image

 

V uplynulých dňoch  sa nám podarilo zorganizovať sériu zaujímavých  workshopov pre vybraných žiakov, ktoré boli zamerané na získavanie praktických skúseností od odborníkov z praxe, vedeckej obce, ale aj od našich úspešných absolventov. Takto sa v jednom týždni  mohli žiaci porozprávať s Tomášom Nagyom, či Petrom Dankom, ktorí ich uistili o tom, že štúdium na našej škole má význam, vzhľadom sa kvalitu študijných odborov a následné bezproblémové uplatnenie nielen v praxi, ale aj v rámci rôznych medzinárodných študijných projektov.

Pán Gregor zo spoločnosti U.S. Steel Košice sa s nimi porozprával o spoločensky zodpovednom podnikaní. Zdôraznil význam etického správania podniku ako kľúčovú podmienku úspešnosti podnikania a obchodovania v trhovom prostredí.

O to, aby ani študenti nevstúpili na trh práce nepripravení, prišli dohliadnuť pani Ďurkovská s pánom Kentošom zo SAV Košice. Ochotne sa s nimi porozprávali o požiadavkách súčasných zamestnávateľov a to nielen v IT firmách na Slovensku.

Všetkým ďakujeme.

Fotografie nájdete vo fotogalérii.

DEC
4

04.12.23 - 15.12.23

 

Naša škola zaviedla a využíva
systém manažérstva kvality 
v odbore
Výchovno-vzdelávacia činnosť.

Politiky kvality

Záväzok vedenia

Vízia školy