Header image

Košický  región sa vyznačuje  jedinečnou kultúrnou identitou, ktorá sa prejavuje nielen kultúrnou rozmanitosťou a modernou ponukou kvalitných služieb, ale predovšetkým zachovalým kultúrnym dedičstvom.“ Týmito slovami začala  stretnutie študentov našej školy zástupkyňa Košického samosprávneho kraja  Jana Knežová.  Poslaním seminára bolo otvoriť dialóg na tému vzťahu mladých ľudí ku kultúrnemu bohatstvu nášho regiónu..

Žiaci sa prostredníctvom neformálnej diskusie dozvedeli o tom, ako kultúra ovplyvňuje  kvalitu života obyvateľstva, že kultúrne dedičstvo nie je len spojenie dvoch slov, ale sú to špeciálne miesta, ktoré vznikli tisíckami rokov nenapodobiteľných prírodných procesov, alebo hektolitrami potu a miliónmi párov ľudských rúk,  kto a akým spôsobom sa stará o jeho ochranu a akým kultúrnym dedičstvom disponuje náš región. Taktiež sme sa pokúsili vymenovať kultúrne organizácie  a Ostrovy kultúry v našom regióne, kde všade sú rozmiestnené, či a ako často  ich navštevujeme a aké je ich poslanie.

Keďže mladí ambasádori zorganizovali tento seminár pre lýceistov, PhDr. Knežová ich motivovala slovami, že aj kultúrne pamiatky si vyžadujú ich zručnosti pri digitalizácií kultúrnych objektov, pretože digitalizácia kultúrneho dedičstva je momentálne tým najväčším a najdôležitejším projektom v oblasti slovenskej kultúry.

                    

 

No events found

Naša škola zaviedla a využíva
systém manažérstva kvality 
v odbore
Výchovno-vzdelávacia činnosť.

Politiky kvality

Záväzok vedenia

Vízia školy