Header image

 

Medzinárodný deň školských knižníc, ktorý je od roku 1999 každoročne vyhlásený Slovenskou pedagogickou knižnicou, sa aj v tomto školskom roku  podarilo zrealizovať v našej škole. Oslávili sme ho tradične v prvý októbrový pondelok, kedy sa žiaci prvých ročníkov zúčastnili podujatia v spoločenskej miestnosti školy.

22. október 2018 - bol dňom  „D“, na ktorý sa tešili predovšetkým prváci, nakoľko toto podujatie bolo práve pre  žiakov 1.ročníka, z ktorých mnohí ani nevedeli, že aj na strednej škole môžu využívať služby školskej knižnice. Vzhľadom na minimalistické rozmery školskej – internátnej knižnice sme podujatie rozdelili takto : dve sekcie sme realizovali v priestoroch  spoločenskej miestnosti školy a tá najzaujímavejšia bola v samotnej knižnici. Tohtoročnej téme – 100 rokov Československa v školskej knižnici – boli prispôsobené aj aktivity v jednotlivých sekciách:

  • Ako rozumieš českému jazyku.
  • Krásna literatúra.
  • Videomaping – 100 rokov republiky.

V každej triede sa všetky  skupiny žiakov  v priebehu hodiny vystriedali na každom stanovišti. Atmosféru sme dotvorili aj úpravou prostredia a drobnými sladkosťami.

         

DEC
4

04.12.23 - 15.12.23

 

Naša škola zaviedla a využíva
systém manažérstva kvality 
v odbore
Výchovno-vzdelávacia činnosť.

Politiky kvality

Záväzok vedenia

Vízia školy