Header image

 

Digitálna súčasnosť ovplyvňuje všetky sféry nášho života – aj niektoré súťaže. Mladý Digitálny Európan je toho najlepším príkladom. Túto vedomostnú súťaž organizuje zastúpenie Európskej komisie na Slovensku v spolupráci s Národným ústavom certifikovaných meraní vzdelávania a Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach pod záštitou ministerky školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Martiny Lubyovej .

Aj tento rok sme rozšírili skupinu súťažiacich a naši mladí ambasádori si mohli otestovať svoje vedomosti v kultúrnom, spoločenskom, politickom, či prírodnom prostredí EÚ. Aj napriek náročným otázkam, úspešnosť ich odpovedí bola nad 75%. O rok to bude určite ešte lepšie.

                   

DEC
4

04.12.23 - 15.12.23

 

Naša škola zaviedla a využíva
systém manažérstva kvality 
v odbore
Výchovno-vzdelávacia činnosť.

Politiky kvality

Záväzok vedenia

Vízia školy