Header image

Digitálna súčasnosť ovplyvňuje všetky sféry nášho života – aj niektoré súťaže. Mladý Digitálny Európan je toho najlepším príkladom. Túto vedomostnú súťaž organizuje zastúpenie Európskej komisie na Slovensku v spolupráci s Národným ústavom certifikovaných meraní vzdelávania a Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach pod záštitou ministerky školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Martiny Lubyovej .

Aj tento rok sme rozšírili skupinu súťažiacich a naši mladí ambasádori si mohli otestovať svoje vedomosti v kultúrnom, spoločenskom, politickom, či prírodnom prostredí EÚ. Aj napriek náročným otázkam, úspešnosť ich odpovedí bola nad 75%. O rok to bude určite ešte lepšie.

                   

 

MáJ
17

17.05.24 - 22.05.24

MáJ
20

20.05.24 - 24.05.24

MáJ
20

20.05.24 - 23.05.24

MáJ
20

20.05.24 - 31.05.24

MáJ
21

21.05.24

MáJ
27

27.05.24 - 31.05.24

Naša škola zaviedla a využíva
systém manažérstva kvality 
v odbore
Výchovno-vzdelávacia činnosť.

Politiky kvality

Záväzok vedenia

Vízia školy