Header image

Dňa 17.4.2019 sa v priestoroch Východoslovenského múzea v Košiciach uskutočnilo regionálne kolo vedomostnej súťaže Mladý Európan 2019.  Súťaže sa zúčastnilo 9 stredných košických škôl. 

Poslaním súťaže je zvýšiť povedomie participatívneho euroobčianstva študentov stredných škôl na Slovensku. Nosnou témou sú každoročne všeobecné znalosti o histórii, geografii, osobnostiach a najvýznamnejších pamätihodnostiach EÚ. Medzi priority tohto roka patria najmä: voľby do Európskeho parlamentu, 15. výročie vstupu SR do EÚ, 10. výročie prijatia spoločnej meny euro, brexit a Investičný plán pre Európu. Taktiež sú to krajiny predsedajúce Rade Európskej únie v roku 2019, konkrétne Rumunsko a Fínsko, o ktorých naši žiaci v rámci školského kola vypracovali stručné projekty.

Náš súťažný tím v zložení Daniel Farkaš, Patrik LászlóTeo Sokol obsadil krásne tretie miesto.

Blahoželáme.

           

 

No events found

Naša škola zaviedla a využíva
systém manažérstva kvality 
v odbore
Výchovno-vzdelávacia činnosť.

Politiky kvality

Záväzok vedenia

Vízia školy