Header image

 

Prečo aj Slovenská republika patrí do Európskej Únie, ktoré krajiny ju tvoria, ale aj podnietiť záujem o veci verejné. S týmito myšlienkami  naši junior ambasádori z III.E triedy v rámci vzdelávacieho programu EPAS, do ktorého je naša škola zapojená v dňoch 30.-31.01. 2019 navštívili žiakov na ZŠ L. Novomestského 2 v Košiciach. Ambasádori pripravili pre žiakov 9. ročníka netradičnú hodinu Geografie, keď prezentovali cez svoje pripravené aktivity Európsku úniu a jej členské krajiny. Žiaci z deviateho ročníka sa cez vytvorený kvíz otázok, dozvedeli zábavnou a hravou formou nové informácie o Európskej únii aj ako EÚ vplýva na ich každodenný život a zároveň si preverili svoje zemepisné vedomosti, ktoré sa na predmete zemepis naučili.

        

DEC
4

04.12.23 - 15.12.23

 

Naša škola zaviedla a využíva
systém manažérstva kvality 
v odbore
Výchovno-vzdelávacia činnosť.

Politiky kvality

Záväzok vedenia

Vízia školy