Header image

 

Tak ako v reálnom svete dospelých, aj naši žiaci si volili prezidenta Slovenskej republiky v simulovaných študentských voľbách. Študentské voľby, ktoré simulovali prvé kolo prezidentských volieb, sa konali od 11. do 15. februára 2019, druhé kolo sme realizovali 19. marca 2019. Do volieb sme zapojili  žiakov školy a školského internátu vo veku pätnásť a viac rokov. Títo vyskúšali akt volieb, zasadanie vo volebnej komisii, či samotnú organizáciu volieb. 

Voľby prebiehali tak, ako aj tie reálne. Žiaci prišli ku komisii, ktorá im dala hlasovací lístok. Následne zakrúžkovali kandidáta, ktorého chceli odvoliť a lístok potom vhodili do urny. Všetky hlasy sme neskôr spočítali a počty odoslali organizácií Pre stredoškolákov, ktorá študentské voľby zastrešovala.

Prvé kolo v našich voľbách vyhrala Zuzana Čaputová, na druhom mieste sa umiestnil Marián Kotleba. Druhé kolo simulovaných volieb vyhrala opäť – tak ako aj v tých reálnych - Zuzana Čaputová. Blahoželáme.

         

DEC
4

04.12.23 - 15.12.23

 

Naša škola zaviedla a využíva
systém manažérstva kvality 
v odbore
Výchovno-vzdelávacia činnosť.

Politiky kvality

Záväzok vedenia

Vízia školy