Header image

 

Už niekoľko rokov naša škola reaguje na medzinárodný projekt  Slovenskej pedagogickej knižnice „Záložka do knihy spája školy“. V tomto školskom roku bola našim partnerom Stredná priemyselná škola elektrotechnická na Hálovej ulici č.16 v Bratislave, s ktorou sme sa kontaktovali mailom a následne aj záložky vytvorené našimi žiakmi im boli odoslané poštou. 

Myslím, že práca, pri ktorej si vyskúšali svoje umelecké cítenie, sa im páčila a mali z nej dobrý pocit. Keďže do projektu boli zapojení prevažne chlapci, tieto navrhovali prostredníctvom rôznych grafických programov a po ich vytlačení sme ich laminátovali, aby ich žiaci z partnerskej školy ich mohli používať. Téma: Milan Rastislav Štefánik alebo iné významné osobnosti, ktoré spájajú Čechov a Slovákov bola dodržaná. Vymenili sme si cca 40 ks záložiek. Zo záložiek, ktoré sme dostali od spolužiakov z Bratislavy sme si urobili výstavu.

DEC
4

04.12.23 - 15.12.23

 

Naša škola zaviedla a využíva
systém manažérstva kvality 
v odbore
Výchovno-vzdelávacia činnosť.

Politiky kvality

Záväzok vedenia

Vízia školy