Header image
Túžba po cestovaní, spoznávaní iných krajín a nadväzovaní nových priateľstiev je vlastná väčšine mladých ľudí. Ak sa k nej pridá snaha dozvedieť sa niečo nové a zdokonaliť sa v odborných zručnostiach, vzniká reálna možnosť zúčastniť sa odbornej zahraničnej stáže v rámci medzinárodného projektu Leonardo da Vinci.
Jedným z cieľov tohto mobilitného projektu je rozvoj a posilnenie vzájomnej spolupráce medzi školami a podnikmi v širokom spektre aktivít, ktoré prispievajú k zvýšeniu záujmu stredoškolákov o nové technológie. Stredná priemyselná škola elektrotechnická v Košiciach sa aktivít v rámci projektu Leonardo da Vinci zúčastňuje už od roku 1998. V siedmich doterajších projektoch, ktoré Národná agentúra programu Leonardo da Vinci v Bratislave schválila našej škole sme úspešne spolupracovali so školami a firmami v Nemecku, Holandsku, Belgicku, Fínsku, Poľsku, Francúzsku a Slovinsku. 
Osvedčila sa nám najmä spolupráca s fínskymi a belgickými kolegami, preto sme v minulom roku podali projekt s názvom MOBILITY FOR THE FUTURE – M.F.F., ktorý sme po schválení Národnou agentúrou úspešne zrealizovali v marci a apríli 2007. Hlavnou myšlienkou  projektu boli vzájomné výmeny žiakov s našimi belgickými a fínskymi partnermi a možnosť absolvovať zahraničnú odbornú prax v krajine partnera.            
Pred vycestovaním do zahraničia absolvovali účastníci stáže niekoľko desiatok hodín jazykovej a kultúrnej prípravy na Slovensku. Získali tak základné zemepisné, sociálno-ekonomické a praktické informácie o krajine, v ktorej pobudnú počas stáže.

Belgicko

Posledný februárový deň vycestovala 6 členná skupina žiakov s jedným sprevádzajúcim učiteľom na ďalekú cestu do Belgicka. Odchádzali sme z Košíc diaľkovým autobusom. Aj keď bola cesta dosť namáhavá, pretože trvala 28 hodín, vďaka dobre načasovaným hygienickým zastávkam autobusu sme to zvládli bez väčších problémov. Počas dlhej cesty sme mali dostatok času na rozhovory, lepšie sme sa spoznali a vytvorili tak kompaktný tím. Navzájom sme si dôverovali a hlavne sme vedeli, že sa v ďalekej  cudzine budeme môcť jeden na druhého spoľahnúť.  Po príchode do belgického Gentu (mesta s asi 250 000 obyvateľmi) nás už čakali naši partneri. Boli usmievaví, dobre naladení a tak sa naše počiatočné obavy z príchodu do cudzieho mesta rýchlo rozplynuli.
Hneď na druhý deň sme mali možnosť spoznať aj našu partnerskú školu EDUGO CAMPUS GLORIEUX Gent. Belgickí kolegovia nám veľmi ochotne predstavili svoju školu a školský areál, ale hlavne veľmi dobre vybavené dielne a laboratória. „Belgičania“ sa veľmi živo sa zaujímali o výučbu na našej škole. Zistili sme, že používame pri výučbe rovnaký edukačný softvér a  tiež pracujeme s PLC automatmi.
V prvých dňoch nášho pobytu sme navštívili firmy REMIC a DE LIJN, v ktorých žiaci neskôr absolvovali odbornú pracovnú stáž. Firma DE LIJN má na starosti mestskú hromadnú dopravu: električkovú, autobusovú a trolejbusovú. Dvaja žiaci pracovali v opravovniach spoločnosti DE LIJN najmä v časti autobusov pod dohľadom majstrov – svojich tútorov. Po oboznámení sa s pracoviskom a bezpečnostnými predpismi sa naši žiaci podieľali na oprave motorčekov, pracovali s plošnými spojmi, kontrolovali poistky a okruhy istenia v autobusoch, pracovali na oprave pák, na dispečingu, skúsili vymeniť žiarovky, opraviť dvere autobusov, či vymeniť alternátor. Nechýbali ani testovacie jazdy v sprievode svojich majstrov, s ktorými opravovali brzdy a analyzovali poruchy pomocou počítača.             
Ďalší štyria žiaci boli na odbornej praxi vo firme REMIC. Táto firma sa zaoberá spracovaním mäsa. Tvorí ju niekoľko pracovísk distribúcia, baliarne, krájanie mäsa, spracovanie mäsa, úsek technickej údržby a expedícia tovaru. Tu naši žiaci pracovali na pracovisku technickej údržby. Náplňou ich práce bola montáž elektroinštalačných líšt a osadenie kabelážou, inštalácia dverových senzorov na chladiacich boxoch, následne ich zapojenie a kalibrácia, výroba rozvodných skríň a ich umiestnenie do elektroinštalačného rozvodu, skladanie baliacej linky, testovanie a zapájanie PLC, štúdium manuálov v anglickom jazyku, manipulácia s elektrickými prístrojmi na obrábanie dreva a kovov. Všetci žiaci svorne konštatovali, že im zo strany zamestnávateľa bola poskytnutá plná dôvera, cítili veľkú zodpovednosť, pretože ich práca vyžadovala samostatnosť a vlastné rozhodnutia. Žiaci počas celej stáže komunikovali v anglickom jazyku. Získali tak okrem cenných odborných vedomosti aj nové jazykovo-komunikačné zručnosti.            
Okrem pracovnej časti sme absolvovali aj poznávaciu časť. Najmä cez víkendy sme spolu s našimi belgickými priateľmi, ale niekedy aj sami, vycestovali do blízkych, turisticky zaujímavých miest. Veľmi pekné bolo samotné mesto Gent, ktoré má prekrásne historické centrum. Rovnako atraktívne je aj mestečko Bruggy s množstvom historických budov a malebných zákutí. Pre študentov bola veľmi zaujímavá prechádzka po pláži Atlantického oceánu v prístavnom meste Oostende. Ruskú ponorku sme obdivovali v Seafronte Zeebruggy, kde je morské múzeum. Našu poznávaciu časť sme ukončili v Antverpách. Toto naše putovanie bolo dobrodružné. Nevyhnutnosť pracovať s mapou, vyhľadať na internete zaujímavé informácie a hlavne orientovať sa v cudzom prostredí boli neoceniteľnou skúsenosťou pre všetkých.
Naši belgickí partneri sa o nás počas celého pobytu vzorne starali. Ak sme potrebovali pomoc, boli ochotní pomôcť a poradiť. Tak, ako to medzi priateľmi chodí.            
Dennodenne sme zažívali zaujímavé situácie. Máme množstvo nových zážitkov a podnetov. Zažili sme oslavu belgických študentov, ktorí slávili 100 dni do ukončenia školského roka. Táto slávnosť je v Belgicku tradíciou. Aj keď u nás takýto zvyk nemáme, našim žiakom sa veľmi zapáčil. Takže ak o nejaký čas budeme aj my – u nás „sláviť“ 100 dní do ukončenia školského roka, bude to pravdepodobne aj zásluhou našej stáže v Belgicku.

Fínsko

Myslím, že rovnako bohatí na zážitky a skúsenosti sú aj žiaci, ktorí boli vo Fínsku. "Mobilitu" Fínsko, vďaka Národnej kancelárii programu Leonardo da Vinci absolvovalo 8 žiakov a jeden sprevádzajúci učiteľ. Slovenská skupina prekonala takmer 3 000 km z Košíc cez Prahu do Helsínk letecky za niekoľko hodín a ďalších 950 km z Helsínk do Kemijärvi lôžkovým vlakom za 14 hodín.
Náš trojtýždňový pobyt za polárnym kruhom sa začal prehliadkou partnerskej školy ITÄ-LAPIN OPPIMISKESKUS. Škola je akousi združenou školou, ktorá spája viacero typov škôl (Technical and Catering Department, Hairdress and Nursery department, Adult Education and Reeducation Center), laboratórií, učební a školského areálu.
Počas stáže pracovali žiaci s hydraulickým edukačným systémom Rexroth, kde si mohli precvičiť zapájanie podľa schém. Svoju tvorivosť využili pri príprave žiackeho projektu. Žiacky atraktívna bola aj práca v laboratóriu s PLC automatom Omron a systémom PETRA (Pneumatic a Electronic Training System). Naši žiaci pracovali spoločne s fínskymi študentmi a aktívne sa podieľali na spoločnej práci. Bol to pre nich všetkých hodnotný zážitok a neoceniteľná skúsenosť. Odborná práca žiakov si vyžadovala samostatnosť, ktorú všetci preukázali v plnej miere. Zahraniční partneri vo Fínsku boli prekvapení veľmi dobrými teoretickými vedomosťami našich žiakov, ako aj ich príkladným disciplinovaným správaním.
Ale nie len prácou je človek živý. Naše pracovné aktivity sme vhodne kombinovali s poznávacími. Veď do tak vzdialených oblastí Európy sa dostaneme len veľmi zriedka a o živote tamojších ľudí vieme veľmi málo. Vďaka našim fínskym partnerom sme navštívili asi 100 km vzdialené laponské mesto Rovaniemi a múzeum života za polárnym kruhom Arktikum. Po ceste späť sme sa zastavili na polárnom kruhu v Santa Claus village - Napapiiri, kde nás prijal sám "Santa Claus". Všetkých na Slovensku srdečne pozdravuje!
Vyskúšali sme si aj typické polárne športové disciplíny curling a ice-fishing. Aj keď sme nebodovali, skúsenosť to bola nezabudnuteľná. Rovnako ako aj návšteva strediska Salla, známeho chovom sobov. Tieto typické severské zvieratá sme kŕmili a oni nám zato dovolili jazdiť na nich. Získali sme tak "sobičáky", t.j. vodičské preukazy na soba.
Stáže v Belgicku a Fínsku sa zúčastnili naši najlepší študenti, ktorí preukázali dobrú znalosť anglického jazyka a mali veľmi dobrý prospech. Je to vynikajúci spôsob ako motivovať mladých ľudí k lepším študijným výsledkom a práci na sebe. Preto chceme poďakovať Národnej kancelárii programu Leonardo da Vinci v Bratislave za to, že nám umožnila vďaka projektu vyslať našich žiakov na túto jedinečnú zahraničnú stáž. Verím, že aj vďaka programu celoživotného vzdelávania Leonardo sa ešte veľa našich študentov dostane za hranice Slovenska, kde budú môcť spoznať iný systém práce a život ľudí.

Mgr. Mária Hrivňáková,
Ing. Štefan Krištín,
SPŠE Košice