Header image

Denník z tretieho stretnutia nájdete na tomto mieste už čoskoro.

Zatiaľ si môžete pozrieť prezentáciu z tohoto stretnutia v slovenskom alebo anglickom jazyku.