Header image
SOCRATES - CROSSROADS:
  • Rok 2003 - úvodná návšteva z talianskej školy v Košiciach
  • Rok 2003 - pracovná návšteva v Miláne (2 učitelia )
  • Rok 2004 - pracovná návšteva z holandskej školy v Košiciach
  • Rok 2004 - pracovné stretnutie v Tineu  (2 učitelia)
  • Rok 2004 - pracovné stretnutie v Delfte  (2 učitelia, 2 žiaci )
  • Rok 2005 - pracovná návšteva v Delfte (2 učitelia )
  • Rok 2005 - pracovné stretnutie v Košiciach (2 učitelia , 10 žiakov )
  • Rok 2005 - pracovné stretnutie v Miláne (2 učitelia, 4 žiaci)
  • Rok 2006 - pracovné stretnutie v Tineu  (1 učiteľ)