Header image

Naša škola spolupracuje na projekte Erasmus+ - Network of IcT Robo Clubs. Tak ako aj ostatní partneri:

Profesionalna Gimnazia Po Elektrotehnika i Avtomatika, Bulharsko

Asociatia Nationala a Bibliotecarilor si Bibliotecilor Publice din Romania, Rumunsko

Hristo Smirnenski PMG, Bulharsko

Universitatea Politehnica Din Bucuresti, Rumunsko

Professional High School of Electrotechnics and electronics "M.V.Lomonosov", Bulharsko

Technická Univerzita v Košiciach, Slovensko

Na našej škole sa dňa 29.9.2021 otvoril Robo Club, ktorý je určený pre študentov so záujmom o prácu s robotmi založenými na platforme Arduino Mega. Na pravidelných stretnutiach sa študenti oboznámia s programovaním a riešením rôznych úloh – sledovanie čiary, vyhýbanie sa prekážkam, prechádzanie labyrintu, diaľkové ovládanie.