Header image

SPŠ elektrotechnická organizuje už 7. ročník podujatia  pre žiakov ZŠ s názvom ,,Dni energií“.

Termín podujatia:  21.-22. marca 2017

Cieľom podujatia je:

 • zvýšiť ekologické povedomie mladých ľudí netradičným spôsobom, viesť žiakov k  uvedomeniu si súčasných ekologických problémov a  hľadať ich riešenie,
 • prepojiť vyučovanie s každodenným životom,
 • posilniť a pomôcť žiakom zorientovať sa v problematike obnoviteľných energií, poukázať na rôzne využívanie alternatívnych zdrojov energií,
 • vymeniť si navzájom skúsenosti, informácie a nápady v oblasti environmentálnej výchovy medzi školami.

Podujatie je určené:

 • žiakom 8. ročníka ZŠ
 • učiteľom prírodovedných predmetov
 • všetkým, ktorým záleží na životnom prostredí

Podmienkou účasti je:

 • vyplnenie registračného formulára on-line alebo zaslaním registračného formulára doc emailom na adresu vyhlasovateľa súťaže Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.  do 3. marca 2017  za svoju školu
 • zastúpenie minimálne jednej práce v hlavnej kategórii súťaže
 • zastúpenie minimálne troma prácami vo vedľajšej kategórii súťaže.

 Registračný formulár :

  Registračný formulár - online

  Registračný formulár - doc

 Nájdete nás:  

 Spoločenská miestnosť
 SPŠ elektrotechnická
 Komenského 44
 Košice

Doprava (MHD):

 Električky:

 •  2,4,9, zastávka Poliklinika Sever

 Autobusy:

 • 16,71,72, zastávka Tomášikova
 • 12, 14, 18, zastávka Krajský úrad

 Podmienky súťaže:

Hlavná kategória – tvorivá

 1.  Vytvoriť krátke (hrané, animované) video zamerané na šetrenie energie:
 •  video musí byť označené menom autora/kolektívu a názvom školy
 • video pošlite v elektronickej podobe na adresu vyhlasovateľa súťaže Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. do 16. marca 2017
 1. Vytvoriť PPT prezentáciu zameranú na znižovanie spotreby energie v domácnosti alebo vo svojej škole: 
 • obhajoba prezentácie je časovo obmedzená na 5 minút
 • PPT prezentáciu je potrebné doručiť e-mailom na adresu vyhlasovateľa súťaže Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. do 16. marca 2017. 
 1. Vymyslieť, zhotoviť so svojimi učiteľmi, spolužiakmi alebo rodičmi produkt s tematikou úspory energie, ktorý bude nápaditý a bude finančne nenáročný : 
 • veľkosť produktu je obmedzená dopravou
 • názov diela a mená autorov je potrebné nahlásiť elektronicky na adresu vyhlasovateľa súťaže Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. do 16. marca 2017
 • produkt alebo maketu je potrebné priniesť v deň konania súťaže. 

Vedľajšia kategória - umelecká 

Vytvoriť tri práce propagujúce tematiku „Energie medzi nami“ za svoju školu: 

 • práce musia byť originálne a vytvorené ľubovoľnou technikou rôzneho formátu (výkres, maketa, záložka, plagát, maskot)
 • práce je potrebné priniesť v deň konania súťaže. 

Hodnotenie : 

Práce žiakov bude hodnotiť komisia zložená z učiteľov odborných predmetov. Hodnotitelia budú posudzovať práce podľa nasledujúcich kritérií: 

 • kreativita
 • výstižnosť
 • náročnosť, kvalita 

Víťazi  budú prezentovať svoje práce v deň konania podujatia. 

 Tešíme sa na vás!