Header image

V časoch keď na našej škole zúri projektové obdobie (ESF, Program celoživotného vzdelávania, Connecting Classrooms, ...) sa 7 našich učiteľov zúčastnilo odbornej stáže v troch štátoch EÚ v rámci Programu celoživotného vzdelávania – podprogram Leonardo da Vinci VETPRO. V rámci tohto podprogramu majú učitelia odborných predmetov možnosť zúčastniť sa zahraničnej stáže v inej škole alebo podniku, pričom je táto stáž financovaná zo zdrojov EÚ prostredníctvom Národnej agentúry Programu celoživotného vzdelávania (www.saaic.sk).

Cieľom projektu „Európske skúsenosti a zručnosti v elektrotechnických školách“ bolo prehĺbenie a výmena skúseností vo vyučovaní odborných elektrotechnických predmetov, tvorba nových učebných materiálov na základe získaných poznatkov z náčuvov a praktických činností v školských laboratóriách a rozvoj medzinárodných medziškolských vzťahov aj mimo projektového obdobia. Pre naplnenie týchto cieľov sme si vybrali tri školy z Poľska, Českej republiky a Fínska, ktoré vyučujú odbory zamerané na oblasť elektrotechniky a informatiky.

V týždni od 4. októbra 2011 do 10. októbra 2011 odcestovali Ing. Janoušek a Ing. Tóth do neďalekej Prahy na SPŠ elektrotechnickú. Ich špecializáciou sú predmety elektrotechnické meranie, prax a výpočtová technika zameraná na mikropočítače. Po príchode a stretnutí s vedením českej školy začali napĺňať program stáže prehliadkou školy, hospitáciami na hodinách odborných predmetov a odbornými exkurziami do prevádzok s automatizovaným riadením. Zúčastnili sa exkurzie v automobilke TPCA v meste Kolín, ktorá vyrába automobily Toyota, Peugeot a Citröen na zákazku, podľa špecifických požiadaviek zákazníka. Táto továreň má väčšinu výrobnej linky automatizovanej prostredníctvom priemyselných robotov.


O necelé dva týždne po návrate čisto mužskej „posádky“ sa na stáž vybral aj náš ženský tandem v zložení Ing. Krempaská a Mgr. Kissiová v termíne od 20. októbra do 27. októbra. Stáž absolvovali na partnerskej škole Zespół Szkół Technicznych v poľskom Mikołowe – spojenej strednej škole so zameraním na elektrotechniku, strojníctvo a ekonomiku. Špecializáciou týchto dvoch dám je Výpočtová technika a Automatizácia. Okrem hospitácií a stretnutím s vedením školy a pedagogickým zborom absolvovali aj praktické hodiny v školských laboratóriách s vybavením firmy FESTO a laboratóriách IKT, kde sa venovali programovaniu v jazyku C a tvorbe multimédií. V tom čase prebiehala na partnerskej škole aj zaujímavá aktivita v spolupráci s NASA v rámci projektu ARISS (rádiové spojenie s vesmírnou stanicou ISS), na ktorú boli pozvané aj naše dve učiteľky. V rámci programu stáže tiež absolvovali exkurzie do elektrární a firiem s automatizovanou prevádzkou (Tyskie Browary a CERAMIX Gliwice). Vo voľnom čase si prehliadli okolie Mikołowa a navštívili historicky významné miesta z druhej svetovej vojny.

Posledná stáž bola zrealizovaná v marci 2012 vo fínskej škole ITÄ Lapin Ammattiopisto v mestečku Kemijärvi za polárnym kruhom. Zúčastnili sa jej 3 učitelia so špecializáciou na informačné technológie, elektroniku a elektroinštalácie – Ing. Sviantek, Ing. Kolembusová a Ing. Balucha. Po príchode do Fínska sa stretli s miestnymi učiteľmi, s ktorými prekonzultovali systém výučby vo Fínsku a možnosti školy. Po hospitáciách na hodinách odborných predmetov pracovali v školských laboratóriách určených na výučbu elektrických inštalácií, mikroprocesorovej techniky, elektroniky a všeobecných praktických cvičení. V rámci pracovného programu navštívili aj Univerzitu aplikovaných vied v meste Rovaniemi a laboratórium polárnych technológií Arctic Power. Vo svojom voľnom čase navštívili aj múzeum života za polárnym kruhom, dedinku Santa Clausa a prírodný park so sobím safari.

Každá skupina učiteľov reprezentovala svoju školu, mesto a región v dobrom svetle a pričinila sa o rozvoj ďalšej spolupráce medzi školami aj na mimoprojektovej úrovni. So zahraničnými partnermi sa učitelia dohodli na príprave ďalších aktivít medzi našou a partnerskou školou. Okrem rozvoja spolupráce pripravil každý učiteľ vzdelávací výstup (prezentáciu, plagát, pracovný list), ktorý bude využitý na našej škole pri vyučovaní odborných predmetov podľa špecializácie jednotlivých učiteľov.

V rámci recipročnej spolupráce medzi našou a poľskou školou ZST Mikołów sa koncom marca 2012 traja poľskí učitelia zúčastnili stáže na našej škole. Náplňou ich stáží boli hospitácie na hodinách odborných predmetov zameraných z väčšej časti na informačné a komunikačné technológie a exkurzie vo firmách SENZOR, VSE – rozvodňa Lemešany, U.S. Steel Košice a v laboratóriách Technickej univerzity v Košiciach. Vo voľnom čase navštívili divadelné predstavenie, hámor v Medzeve, kaštieľ v Betliari a pozreli si krásy slovenskej prírody. Veríme, že podobné projekty budú pokračovať aj v budúcnosti a škola bude aj naďalej rozvíjať dobré vzťahy s partnermi v zahraničí a obohacovať tak výchovno-vzdelávací proces pre študentov i učiteľov.Ing. Michal Copko
projektový koordinátor
učiteľ na SPŠE v Košiciach