Header image

V rámci projektu PLEL vznikli 4 projektové výstupy, ktoré nájdete prostredníctvom odkazov nižšie. Tieto výstupy vám môžu pomôcť pri realizácii podobných aktivít, aké zrealizovala naša škola v spolupráci s partnerskými školami v zahraničí a to v oblasti projektového vyučovania v odbornom vzdelávaní a príprave. Žiaci v dvojčlenných medzinárodných tímoch pracovali na spoločných projektových zadaniach, pričom cieľom bolo vytvoriť jeden spoločný produkt a počas samotnej práce si zlepšiť svoje odborné vedomosti a zručnosti a tiež nadodborové (mäkké) zručnosti ako komunikácia, práca v tíme, plánovanie, zodpovednosť, či riešenie konfliktov. 

Projektové výstupy:
Zadania žiackych projektov [EN] - 5 MB
Metodika tvorby a riadenia žiackych projektov [EN] - 700 kB
Manuál pre hodnotenie žiackych projektov [EN] - 400 kB
Vybrané dokumentácie žiackych projektov [EN] - 31 MB