Header image

Fínsko
Elektroinštalácia v rodinnom dome (5,6 MB) - stiahnuť
Riadenie dopravníka PLC automatom (13,3 MB) - stiahnuť

Slovinsko
Práca vo firme GEOIN (2,2 MB) - stiahnuť
Video z firmy NeonArt (45 MB) - stiahnuť