Header image

V období od 1.12.2017 – 30.6.2019 realizujeme s podporou Slovenskej akademickej asociácie pre medzinárodnú spoluprácu a Národnej agentúry programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu v rámci programu Erasmus+  projekt názvom PROJEKTOVÉ VYUČOVANIE PRE LEPŠIE  UPLATNENIE  NA TRHU PRÁCE (PLEL).

Prostredníctvom nášho projektu chceme študentov pripraviť na vstup na pracovný trh a rozvíjať nielen ich technologické (tvrdé) zručnosti ale aj toľko potrebné mäkké zručnosti ako schopnosť pracovať v tíme, prispôsobiť sa meniacim podmienkam, schopnosť riešiť problémy, ochotu zotrvať v celoživotnom vzdelávaní, schopnosť komunikovať a argumentovať, prezentačné zručnosti a komunikačné zručnosti v cudzom jazyku.

Zámerom je vytvoriť zaujímavé zadania pre riešenie súčasných problémov postavených na požiadavkách firiem a následného riešenia týchto zadaní prostredníctvom študentských projektov, na ktorých budú robiť vždy aspoň dvaja študenti z dvoch rôznych krajín. Tieto študentské projekty budú zamerané na oblasti elektrotechniky, elektroniky, mechatroniky, informačných a komunikačných technológií, automatizácie a podobne. Medzinárodným zložením študentských tímov podporíme rozvoj tímovej spolupráce, plánovacích schopností, komunikácie v cudzom jazyku, konštruktívneho riešenia problémov, schopnosti samostatne sa učiť, schopnosti dávať spätnú väzbu a hľadať kompromisné riešenia. Motiváciou pre študentov bude možnosť získania dokumentu Europass a tiež možnosť využitia obhajoby tohto projektu ako formu skúšania pre úspešné ukončenie predmetu resp. stredoškolského štúdia.

Partneri:
Česká republika – Havířov, SPŠ elektrotechnická
Slovinsko – Murska Sobota, Srednja poklicna in techniska šola
Poľsko –  Komplexná technická škola v Mikołówe – Zespół Szkół Technicznych
Maďarsko – Miskolci Szakképzési Centrum Kandó Kálmán Szakgimnáziuma, Miškolc