Header image

Čerpanie rozpočtu k 31.12.2018:

Položka projektuCelkomVyčerpanéOstáva vyčerpať
Manažment 9 500,00 € 2 303,77 € 7 196,23 €
Krátkodobá vzdelávacia aktivita SI 2 575,00 € 2 575,00 € 0,00 €
Krátkodobá vzdelávacia aktivita PL 2 575,00 € 2 575,00 € 0,00 €
Krátkodobá vzdelávacia aktivita CZ 2 575,00 € 0,00 € 2 575,00 €
Krátkodobá vzdelávacia aktivita HU 1 935,00 € 0,00 € 1 935,00 €

 

Plán manažmentuCelkomVyčerpanéOstáva vyčerpať
Diseminácia 1 000,00 € 218,40 € 781,60 €
Výstupy z projektu 500,00 € 0,00 € 500,00 €
Projekty - súčiastky 1 000,00 € 516,15 € 483,85 €
Organizácia nadnárodných stretnutí 1 500,00 € 211,14 € 1 288,86 €
Dohody o prac. činnosti 5 000,00 € 1 262,48 € 3 737,52 €
Cesta k partnerom (núdzové výdavky) 500,00 € 95,60 € 404,40 €