Header image

Čerpanie rozpočtu k 9.5.2019:

Položka projektuCelkomVyčerpanéOstáva vyčerpať
Manažment 9 500,00 € 4 341,89 € 5 158,11 €
Krátkodobá vzdelávacia aktivita SI 2 575,00 € 2 575,00 € 0,00 €
Krátkodobá vzdelávacia aktivita PL 2 575,00 € 2 575,00 € 0,00 €
Krátkodobá vzdelávacia aktivita CZ 2 575,00 € 2 351,73 € 223,27 €
Krátkodobá vzdelávacia aktivita HU 1 935,00 € 1 718,53 € 216,47 €

 

Plán manažmentuCelkomVyčerpanéOstáva vyčerpať
Diseminácia 1 000,00 € 218,40 € 781,60 €
Výstupy z projektu 500,00 € 0,00 € 500,00 €
Projekty - súčiastky 1 000,00 € 964,82 € 35,18 €
Organizácia nadnárodných stretnutí 1 500,00 € 211,14 € 1 288,86 €
Dohody o prac. činnosti 5 000,00 € 2 670,13 € 2 329,87 €
Cesta k partnerom (núdzové výdavky) 500,00 € 227,40 € 222,60 €