Header image

 

projekt ESO

  • Rok 2016 - 2017
    - 18 žiakov
    - 3 krajiny - Česká republika, Slovinsko, Litva
    - dvojtýždňová stáž 6 žiakov v každej krajine

Be ready for real business - BR4RB

  • Rok 2015 - 2016 - 2 mesačná stáž pre 6 našich študentov vyššieho odborného štúdia v Nemecku, 1 týždenná stáž 4 našich učiteľov v Nemecku