Header image

VOTEC:

 • Roky 1992 - 2004 – projekt VOTEC – Slovensko – Belgicko:
  V rámci projektu VOTEC sa uskutočnilo niekoľko desiatok pracovných návštev – výmen medzi partnermi v Belgicku v Gente a na Slovensku v Košiciach.
 • Rok 2003 – 6 dňová pracovná návšteva 1 učiteľa a 2 študentov z našej školy v Belgicku (projekt VOTEC) – účasť na záverečných skúškach
 • Rok 2002 a 2004 - Ing. Štefan Krištín  – koordinátor medzinárodných projektov prezentoval našu školu, mesto, košický kraj, ale aj Slovensko na medzinárodnom kontaktnom seminári v Belgicku (október 2002 a január 2004).


INÉ:

 • Rok 1999 – 2001 - partnerstvo na projekte PROQUA s TU Košice

Prijali sme zahraničných návštevníkov:
Rok 2001
 • 4 týždenná stáž 11 fínskych študentov na našej škole v Košiciach (projekt Leonardo da Vinci)
 
Rok 2002
 • 4 dňová pracovná návšteva 2 učiteľov z Talianska na našej škole (príprava projektu Socrates)
 
Rok 2003
 • 4 dňová pracovná návšteva 3 učiteľov z Holandska a 2 učiteľov z Fínska na našej škole (príprava projektu Leonardo da Vinci)
 • 5 dňová pracovná návšteva 1 učiteľa a 2 študentov z Belgicka na našej škole (projekt VOTEC) – účasť na maturitných skúškach
 
Rok 2004
 • 3 týždenná stáž 6 belgických študentov na našej škole v Košiciach (projekt Leonardo da Vinci)
 • 4 dňová pracovná návšteva 2 učiteľov z Holandska na našej škole (príprava projektu Socrates)
 • 3 dňová pracovná návšteva zástupcov školy z poľského mesta Mikolów na našej škole – nová bilaterálna spolupráca škôl
 
Rok 2005
 • 1 dňová pracovná návšteva vedenia školy z maďarského mesta Miskolc na našej škole – nová bilaterálna spolupráca škôl
 • 1 týždňová stáž 2 učiteľov z Francúzska na našej škole (projekt Leonardo da Vinci)
 • 3 dňová pracovná návšteva 3 učiteľov zo slovinského mesta Ptuj na našej škole – nová spolupráca škôl v rámci programu LdV
 • 4 dňová pracovná návšteva 2 učiteľov z Holandska, 2 učiteľov z Talianska a 1 učiteľa zo Španielska na našej škole (zhodnotenie a príprava plánu v projekte Socrates „Crossroads“)
 • 3 dňová výmenná návšteva 1 učiteľa a 7 žiakov z partnerskej školy v Miskolci na našej škole - bilaterálna spolupráca škôl

Rok 2006
 • 3 týždenná stáž 6 študentov z Fínska na našej škole v rámci projektu Leonardo da Vinci
 • 1-dňová návšteva 3 učiteľov z partnerskej školy KKSZKI Miskolc
 
Rok 2007
 • 2 týždenná stáž 6 študentov z Polska ZST Mikolow – Leonardo da Vinci
 • 1 dňová návšteva 2 učiteľov zo ZST Mikolow a 2 učiteľov z KKSZKI Miskolc
 
Rok 2008
 • 1 týždňová stáž 5 učiteľov zo Slovinska SC Ptuj – Leonardo da Vinci
 • 4 dňová prípravná návšteva 2 učiteľov z Nemecka – partnerská škola v Neuwith v rámci programu Comenius
 • 2 dňová prípravná návšteva 1 učiteľa zo ZST Mikolow Poľsko LLP LdV
 • 2 týždenná stáž 7 študentov z Polska ZST Mikolow v rámci projektu Lifelong Learning Programme (LLP) Leonardo da Vinci
 • 4 týždenná stáž 2 študentov z Holandska – partnerská škola Noorderpoortcollege Stadskanaal
 • 1 týždenná pracovná návšteva 2 učiteľlov z Nemecka - Bielefeld
 • 3 týždenná stáž 6 študentov z Holandska – partnerská škola Noorderpoortcollege Stadskanaal

Rok 2009
 • 1 týždňová recipročná stáž 5 učiteľov zo Slovinska – partnerská škola Šolski Center v Ptuji

Rok 2010
 • 2 týždenná stáž 7 študentov z Polska ZST Mikolow v rámci projektu Lifelong Learning Programme (LLP) Leonardo da Vinci
 • 3 dňová prípravná návšteva 2 učiteľov z Prahy
 • 3 dňové záverečné stretnutie 17 učiteľov a študentov z Nemecka, Grécka, Cypru a Maďarska v rámci projektu Comenius

Rok 2012

 • 1 týždňová recipročná stáž 3 učiteľov z Poľska - partnerská škola Zespół Szkół Technicznych
 • 3 dňová prípravná návšteva riaditeľa belgickej školy Edugo Campus Glorieux z Gentu