Header image

Predložili sme a máme schválený na realizáciu 2-ročný projekt vrámci Programu celoživotného vzdelávania Comenius – Socrates s názvom Youth in Europe arrange their living space together Our city – Our school – Our classroom. Študenti a učitelia zapojení do projektu budú môcť porovnávať vzdelávacie prostredie, zvyky, tradície, každodenný život, kultúrne rozdiely a podobnosti v piatich krajinách patriacich do odlišných zemepisných a kultúrnych oblastí: Cyprus, Nemecko, Grécko, Maďarsko, Slovensko. Konečným cieľom je budovanie základov pre spoločnú integráciu do multikulturálnej Európy a vzájomná tolerancia. Projekt podporuje rozvoj všetkých partnerských škôl.