Header image

Milé študentky a študenti,

prostredníctvom tejto PDF prihlášky sa môžete prihlásiť do projektu Erasmus+ s názvom "Projektové vyučovanie pre lepšie uplatnenie na trhu práce - PLEL". Prihlášku vyplňte, pošlite triednemu učiteľovi, ktorý do nej napíše svoje vyjadrenie a tiež učiteľovi odborných predmetov, ktorý by vám mal napísať krátke odporúčanie, že ste tá pravá resp. ten pravý, ktorý bude zárukou úspechu pre tento projekt :) Následne ju vytlačte, obojstranne na jeden list papiera, pozbierajte všetky podpisy a prineste ju Ing. Kolembusovej do kabinetu č. 77 alebo Ing. Copkovi do kabinetu č. 31. Ak by ste mali problémy s prihláškou vo formáte PDF, môžete si stiahnuť aj prihlášku vo formáte DOC

V prihláške je potrebné vybrať si konkrétnu prácu/projekt, na ktorom budete pracovať s vašim spolužiakom. Vybrať si môžete jeden z nasledujúcich projektov:

SK-CZ: Dopravníkový pás s možnosťou triedenia výrobkov
SK-CZ: Voltmeter s webovým výstupom
SK-CZ: Generátor signálov
SK-HU: LED kocka s programovateľným obrazom
SK-HU: RFID systém pre požičiavanie kľúčov z vrátnice
SK-HU: Voltmeter s hlasovým výstupom
SK-PL: Elektrónkové hodiny
SK-PL: Slovné hodiny riadené časom z internetu
SK-PL: Robot na maľovanie veľkonočných vajec
SK-SI: Systém pre hodnotenie školských obedov
SK-SI: Elektronická cenovka
SK-SI: Programovateľný robot pre deti