Header image

Posledné plánované stretnutie TPM4 v rámci projektu Network of IcT Robo Clubs sa konalo v dňoch 8.-10.6.2023 v meste Sofia v Bulharsku. Stretnutia sa zúčastnili všetky inštitúcie podieľajúce sa na projekte. Našu školu reprezentovali Mgr. Peter Zambori a Ing. Bernarda Kovalčinová a Technickú univerzitu v Košiciach Ing. Matúš Pleva a Ing. Daniel Hládek.

Hlavnou náplňou stretnutia bolo odprezentovanie práce na projekte školami z jednotlivých štátov a poskytnutie informácií a materiálov k ukončeniu projektu. Hosťujúca univerzita IICT pripravila účastníkom krátku prehliadku univerzity a predstavenie prebiehajúcich projektov z robotiky. Mali sme tiež možnosť obdivovať historické centrum Sofie,  jej kultúrne pamiatky a v rámci projektu sme navštívili aj národné STEM centrum.