Header image

Ako už viete, naša škola je zapojená do rozsiahleho projektu, ktorý patrí do programu Erasmus+, s názvom projektu PLEL - Project Learning for better Establishment on Labor market. Je v ňom zapojených 5 škôl z piatich rôznych krajín (Maďarsko, Poľsko, Česká republika, Slovinsko a Slovensko). Dvojice žiakov, pričom každý žiak z dvojice je z inej krajiny, pracujú spoločne na konkrétnej úlohe (projekte). Pracuje sa priebežne na 60 vlastných prácach.

Súčasťou tohto projektu je aj návšteva zaangažovaných žiakov na spriatelených školách v daných krajinách. Z toho vyplýva, že počas trvania projektu každý žiak pracujúci na svojom projekte navštívi na dobu 7 dní krajinu svojho spoluautora.

V termíne od 24.02.2019 – 02.03.2019 sa trojica žiakov SPŠE KE Matej Grega (II.G), Erik Takáč (IV.A) a Pavol Rohaľ (IV.D) prvýkrát stretla zoči-voči so svojimi maďarskými spolužiakmi z partnerskej školy SZC Kandó Kálmán Informatikai Szakgimnáziuma v Miškolci, s ktorými doteraz komunikovali len elektronicky. Cieľom bolo  realizovať krátkodobú výmenu skupín žiakov za účelom zosúladenia projektov, na ktorých pracovali už pred príchodom do Miškolca medzinárodné dvojice žiakov (SK - HU) online (sociálne siete, skype).  Žiaci komunikovali navzájom v anglickom jazyku, čím mali možnosť zlepšiť svoje vyjadrovacie schopnosti  v odbornej terminológii a tiež v spoločenskej oblasti.  Pracovali veľmi zodpovedne a svedomite šesť hodín každý deň, čoho výsledkom budú po recipročnej týždennej návšteve v čase od 24.03.2019 do 30.03.2019 hotové funkčné projekty.

Takže, nám zostáva už len odkázať do Miškolca : „Tešíme sa na vás v Košiciach“

Fotogaléria - Maďarsko