Header image

V dňoch od 24.2.2019 do 2.3.2019 sa uskutočnila pracovná stáž žiakov našej školy na partnerskej škole v Českej republike, v meste Havířov. Ide o realizáciu programu Erasmus+ v projekte PROJEKTOVÉ VYUČOVANIE PRE LEPŠIE  UPLATNENIE  NA TRHU PRÁCE (PLEL). Keďže českí partneri na našej škole boli už koncom novembra minulého roka, išlo o poslednú možnosť dokončenia realizácie jednotlivých projektov. Žiaci, konkrétne, Šimon Bučko zo 4.A, Patrik Skaloš3.CLukáš Varanai3.D, spolu so svojimi dvojičkami z českej elektrotechnickej priemyslovky, sa pustili do práce hneď od prvej chvíle.

Pracovali poctivo až do posledného dňa, s cieľom uzavrieť všetky úlohy, ktoré vyžadovali spoločnú prácu obidvoch spoluautorov – českého aj slovenského. Tímy pracovali svojpomocne, veľmi dobre sa dopĺňali a pomáhali si navzájom. Výsledkom bolo úspešné zvládnutie cieľov, ktoré si na začiatku stáže predsavzali.

Okrem toho, že mestečko Havířov je zaujímavé a krásne svojou architektúrou a dispozíciou ulíc, čo sme sa presvedčili našou neustálou prechádzkou do a zo školy, využili žiaci aj iné voľnočasové aktivity. Keďže oblasť v okolí mesta Havířov je popretkávaná rôznymi banskými štôlňami, bolo neodmysliteľné, aby nenavštívili nejaké banské múzeum. V Ostrave je banské múzeum Landek Park, ktoré, okrem stálej expozície banského záchranárstva, ponúka aj možnosť dostať sa do veľmi realisticky vytvorených štôlní so sprievodným slovom o banských metódach dobývania uhlia a iných strastiach banského života. Žiaci spolu so svojimi českými spolužiakmi sa zabavili napríklad aj bowlingom, či stoloným futbalom.  

Do Košíc sa žiaci vracali s pocitom dobre vykonanej práce, ale aj so zážitkami, ktoré ostávajú v srdciach. Čaká na nich ešte dokončenie dokumentácie, ktorá bude nielen v materinskom jazyku, ale aj ako výstupná verzia dokumentácie projektu v anglickom jazyku. Ale to je už iný príbeh...

Môžete si pozrieť videogalériu projektov alebo fotogalériu