Header image

Národný projekt „IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie“ reaguje na požiadavky IT sektora prispôsobiť vzdelávací systému aktuálnym a perspektívnym potrebám trhu práce. Oproti súčasnému stavu potrebuje IT sektor ročne navyše aspoň tisíc nových zamestnancov – špecialistov. Prostredníctvom národného projektu chceme prispieť k riešeniu tohto problému. Jeho hlavným cieľom je „vytvorenie modelu vzdelávania a prípravy mladých ľudí pre aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti a trhu práce so zameraním na informatiku a IKT“.

 

Aktuality

  • V mesiaci november prejdú všetci prváci testovaním bádateľských spôsobilostí, ktoré si overia „Vstupným testom bádateľských spôsobilostí“; tí, ktorí už vstupný test absolvovali, v najbližšom čase prejdú testovaním „Výstupný test bádateľských spôsobilostí“
  • Plánujeme spustiť ďalšie kolo konzultácií k testovaniu ECDL.
  • Práve prebieha príprava vybraných učiteľov a 29 žiakov k testovaniu pre získanie certifikátu ECo-C®. 
  • Chystáme otvorené hodiny v predmetoch Internet vecí a Robotika pre učiteľov z iných škôl.
  • V rámci krúžkovej činnosti prebieha krúžok „Sieťové technológie v internete vecí“

 

Logo - Európsky sociálny fond Logo - Projekt IT akadémia
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.
Logo - Operačný program Ľudské zdroje