Header image

V školskom roku 2020/2021 realizujeme s podporou Národnej agentúry programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu v rámci programu Erasmus+ mobilitný projekt pre našich žiakov č. 2020-1-SK01-KA102-078143  s názvomCesta otvorená rastu vedomostí a zručností“ (Way Opened to Raising Knowledge and Skills ) – WORKS. Do projektu je zapojených 30 žiakov maturitného štúdia.

 

Cieľom je  rozvinúť vedomosti a zručnosti nadobudnuté v škole prostredníctvom práce v reálnych podmienkach podnikov a firiem, získať nové skúsenosti a zručnosti a zdokonaliť sa v komunikácii s odborníkmi v danej oblasti. Na našej škole je odbor Elektrotechnika, Technické lýceum a Informačné a sieťové technológie, preto boli potreby tohto projektu zamerané na prácu v oblasti elektrotechniky, automatizácie, informačných a telekomunikačných technológií V rámci zdokonaľovania sa v jazykovej zručnosti (anglický jazyk) majú žiaci možnosť zlepšiť svoje vyjadrovacie schopnosti  v odbornej terminológii  - preklad textov a mailov a komunikácia s mentorom v zamestnaní.

Ciele projektu: 

Cieľom projektu v oblasti žiackych stáží je v spolupráci s partnermi – Česká republika, Slovinsko, Lotyšsko, Nemecko a Portugalsko

  • umožniť žiakom aplikovať naučené vedomosti a zručnosti pri riešení reálnych problémov v skutočných firme
  • zlepšiť mäkké zručnosti žiakov pri komunikácii so zahraničnými kolegami
  • zlepšiť zručnosti žiakov pri používaní cudzieho jazyka v komunikácii so zahraničnými kolegami
  • zvýšiť pracovnú morálku žiakov prostredníctvom ich zaradenia do reálnej prevádzky
  • motivovať žiakov v ich ďalšom štúdiu a zvýšiť záujem o štúdium u svojich spolužiakov prostredníctvom šírenia vedomostí, zručností a postojov získaných počas praxe medzi spolužiakmi

Partneri:

Česká republika – Havířov, SPŠ elektrotechnická

Slovinsko – Murska Sobota, Srednja poklicna in techniska sola, pracovisko – Kreatorlab v Maribore

Lotyšsko – Liepaja, Vocational Training Centre of Competence,"Liepaja State Technical school"

Nemecko – Nordhausen, LANDKREIS NORDHAUSEN, EUROPA-SERVICE NORDTHURINGEN

                - zmena prijímajúcej organizácie: VITALIS Betreuungsgesellschaft für Modellprojekte mbH Coordination of European projects in vocational training VITALIS GmbH

Portugalsko – Barcelos, Associaçăo Intercultural Amigos da Mobilidade , Non-profit Association

Realizácia mobilít:

Česká republika : november 2020
Lotyšsko : január – február 2021
Slovinsko, Nemecko, Portugalsko : február – apríl 2021

Na stiahnutie: Prihláška študenta do projektu