Header image
Školský projekt Crossroads je projekt v rámci programu Socrates, ktorý je plánovaný na 3 roky . Začal v roku 2003 a ukončený bude v r. 2006.

Je to jazykový e-mailový projekt, spoločný pre 4 školy zo 4 krajín EÚ. Zúčastnené sú školy z talianskeho Milána , španielskeho Tinea, holandského Delftu a naša SPŠE.

V rámci projektu žiaci spracovávajú vopred dohodnuté témy, 3 až 4 počas školského roka, ktoré sú vyhotovené v anglickom jazyku na CD a DVD nosičoch , a tiež prostredníctvom e-mailu. Okrem tejto práce v závere každého školského roka , vydávame spoločný časopis zostavený z príspevkov zo všetkých  partnerských škôl v printovej podobe a taktiež na internetovej stránke školy . Organizujú sa pracovné stretnutia medzi učiteľmi a žiakmi zo zúčastnených škôl v rôznych krajinách.