Header image
Všetko sa to začalo v roku 1998, keď sa naša, dnes už bývalá kolegyňa, rozhodla napísať a podať náš prvý projekt v rámci programu Leonardo da Vinci I. O dva roky neskôr sme „štafetu“ projektov rozbehli naplno. Podali sme niekoľko medzinárodných projektov v rámci programov Leonardo da Vinci i Comenius a všetky sme aj úspešnou zrealizovali.     Inak tomu nebolo ani v poslednom projekte s akronymom T.E.L.L., pod čím sa skrýva skutočný názov projektu „Teachers know-how Exhange within Lifelong Learning“. Jeho cieľom bolo vymeniť si skúsenosti vo vyučovaní odborných predmetov a oboznámiť sa s novými technológiami a pracovnými postupmi, využívanými v elektrotechnickom priemysle a automatizovanej výrobe.

Aby sme si mohli skúsenosti vymieňať, potrebovali sme tzv. „sparring“ partnerov z rovnakého odboru. Nakoľko sme už v minulosti nadviazali veľmi dobré kontakty so školami vo fínskom Kemijärvi a slovinskom Ptuji, oslovili sme zodpovedných ľudí z týchto škôl a tí súhlasili so spoluprácou. Ak chce človek rásť v profesionálnom živote, potrebuje sa sústrediť nielen na poznatky, ktoré sú mu blízke, ale aj na nové veci. Rozhodli sme sa preto osloviť aj dvoch nových partnerov z nemeckého Bielefeldu a z anglického mesta Plymouth. Po potvrdení spolupráce sme navrhli účastníkov v súlade s potrebami rozvoja školy. Šancu dostali aktívni pedagógovia rôzneho veku, pohlavia a odborného zamerania.
Hneď po podpísaní zmluvy s Národnou agentúrou LLP sme sa pustili do organizovania základných vecí, ktoré sa dali vybaviť v Košiciach. Išlo najmä o letenky, ITIC karty a poistenie. Popri tom sme samozrejme komunikovali so zahraničím, najčastejšie v angličtine. Doriešili sme také „detaily“ ako je ubytovanie, stravovanie, doprava a náplň práce. Každý z nás dostal e-mailom program stáže a začali sme sa tešiť na nové skúsenosti i poznatky.
Práca na automate PETRA Ako prvé boli „do kozmu“, teda vlastne do Fínska (krajiny tisícich jazier), vyslané zástupkyne nežnejšieho pohlavia. Kemijärvi je mestečko ležiace 80 km za polárnym kruhom, čo vo februárovom termíne znamenalo veľa - veľa snehu a veľa - veľa batožiny. Po nudnom čakaní na letisku, akčnom pristátí na zasneženej dráhe v meste Rovaniemi moje kolegyne vstúpili na laponskú pôdu, odkiaľ ich učitelia zo školy ITÄ Lapin Oppimiskeskus v Kemijärvi vzali do internátu, kde sa mohli po dlhej a únavnej ceste ubytovať, zregenerovaťa prispôsobiť sa časovej aj teplotnej zmene. Hneď na ďalší deň ich totiž čakalo stretnutie s učiteľmi a plné pracovné nasadenie. Stáž v škole poskytla našim kolegyniam možnosť zoznámiť sa s profesionálnou automatizačnou technikou Rexroth, používanou napríklad aj v závode Getrag v neďalekom Kechneci pri Košiciach. Z práce na tomto systéme a tiež z programovania modelu dopravníka s názvom PETRA natočili edukačné video, ktorým budú môcť žiakom vysvetliť fungovanie automatov riadených prostredníctvom relé a spínačov. A keďže sú to „elektrikárky“,  nepohrdli ani návštevou rašelinovej elektrárne, ktorá zároveň zásobuje mesto teplom. Vo voľnom čase boli odovzdať naše pozdravy Santa Clausovi, pravidelne sediacemu vo svojej pracovni na polárnom kruhu. Ani naši študenti však neobišli naprázdno, pretože sme z fínskej školy získali simulačný softvér MicroCap.

Práca s pneumatikou Vieme, že vo svete musí vládnuť rovnováha, preto našu ženskú delegáciu vystriedali dvaja muži z vedenia školy, ktorí navštívili technickú školu v nemeckom Bielefelde. Po príchode sa stretli s koordinátorom projektu aj riaditeľom školy. Tí im predstavili školu i  centrum mesta. Keďže slovenský človek súčasného typu je človek zručný, neváha vyhrnúť si rukávy a hor sa do práce. Preto sa hneď v ďalších dňoch pustili do skúšania rôznych učebných pomôcok, prípravkov, panelov a nepohrdli ani ukážkou práce s mikroprocesormi, CNC strojmi a hodinou angličtiny. Ako zástupcovia vedenia nemohli zabudnúť na oficiálne stretnutie s tamojším manažmentom školy v záujme ďalšieho vzájomného rozvíjania nového partnerstva. Okrem práce na škole im nemeckí hostitelia zorganizovali aj exkurzie vo firmách Kesselhut Bielefeld (tu vyrábajú a montujú elektrické rozvádzače a automatizované systémy riadenia), Stadtwerke (táto spoločnosť zásobuje mesto teplou vodou a teplom) a v Beckhoffe (firma sa zaoberá  dodávkou komplexných riešení z oblasti automatizácie a počítačových systémov). Z Nemecka naši kolegovia priniesli cenné skúsenosti z riadenia školy a kvality vzdelávania, námety pre výučbu predmetov automatizácia, elektrotechnické meranie a prax, pričom sa oboznámili s možnosťami, ktoré ponúka westfálsky duálny vzdelávací systém.

Práca v laboratóriu automatizácie Po takmer dvojmesačnej pauze sme pokračovali vyslaním nežnejšieho pohlavia do sveta. Tentoraz naše dve kolegyne zamierili na juh - do mesta Ptuj v Slovinsku. V meste Ptuj sa nachádza združená stredná škola, ukrývajúca pod svojou strechou ekonomickú, strojnícku, elektrotechnickú, poľnohospodársku a večernú školu. Náš záujem sa samozrejme sústredil na technické školy, teda strojnícku a elektrotechnickú. Na strojníckej škole sa pochválili dobre vybavenými laboratóriami, CNC strojmi, CAD učebňami a automobilovou dielňou. Elektrotechnici zas ukázali čo-to z merania, učební výpočtovej techniky, dielní, kde žiaci navrhovali plošné spoje a laboratórií priemyselnej informatiky s PLC automatmi a pneumatickým systémom od firmy FESTO. Keďže Ptuj a jeho okolie majú bohatú históriu, tamojší učitelia pripravili aj prehliadku pamiatok, medzi ktorými nemohla chýbať návšteva centra, Ptujského hradu, gotického kostola Panny Márie, či múzea s expozíciou vykopávok z čias Rimanov. Zároveň absolvovali exkurzie vo firmách Carrera, Talum Kidričevo, NeoART a Comtron. Počas nich sa zoznámili s najnovšími technológiami priemyselnej informatiky používanými vo výrobe. Okrem upevnenia vzťahov so Slovincami  doniesli aj cenné skúsenosti a tipy na vyučovanie predmetov priemyselná informatika a automatizácia.

Simulátor jazdy na koni Finálovou cestou v tomto projekte bola moja cesta do Anglicka, kde som šiel spolu s kolegom. Po niekoľkých (nie malých) problémoch so sprostredkovateľskou agentúrou sme sa cez  medzinárodné letisko Heathrow dostali až do anglického pobrežného mesta Plymouth. Ubytovali sme sa v rodine, čím sa angličtina stala neoddeliteľnou súčasťou nášho každodenného života. No nesťažovali sme sa. Konečne sme si mohli do sýtosti „pospíkovať“. Prvú etapu našej stáže sme absolvovali na University of Plymouth, kde nás na naše prekvapenie prijala sama pani prodekanka so svojím tímom ľudí. Počas konverzácie nás oboznámila s poslaním univerzity, systémom hodnotenia, merania a zvyšovania kvality výučby a tiež s projektmi realizovanými na Fakulte technológií. Nasledujúce dni sme navštívili jednotlivé laboratóriá a učebne univerzity a tiež pracovisko LCNA (Local Cisco Networking Academy), kde sme prediskutovali metódy výučby na našej a ich akadémii. Ako darček za ochotu sme im v laboratóriu nechali edukačné plagáty, aké používame na našej škole. V Británii sme ešte navštívili edukačné stredisko pre výučbu informačných technológií Achievement Training a firmu PTG Precision Engineers, kde nám ukázali prácu s CNC sústruhmi a frézami. V Anglicku sme nadviazali nové priateľstvá so zahraničnými študentmi a tiež dohodli možnosti ďalšej spolupráce s navštívenými inštitúciami. Našim študentom sme priniesli program Scratch, nápomocný na hodinách výpočtovej techniky v prvom a druhom ročníku a rovnako učebné materiály pre predmet počítačové systémy. Zároveň sme získali nápady pre tvorbu nových edukačných plagátov do počítačových učební.

Touto cestou sa skončilo putovanie za novými vedomosťami pre nás učiteľov a novými možnosťami pre našich študentov. No toto platí len pre časové hranice tohto projektu. Nové skúsenosti a nápady, ktoré sme získali od zahraničných kolegov, budeme postupne implementovať do našich podmienok, a tak môcť pripraviť pre študentov obsahovo zaujímavú, pútavú a kvalitnú výučbu, aby sa mohli zaradiť do sveta odborníkov, do sveta dospelých a nebáli sa vyjadriť svoj názor, presadiť svoje myšlienky, nápady. Veď sú to oni, pre ktorých to všetko robíme. Oni sú naša budúcnosť. A je hlavne na nás, aké vyhliadky  do budúcnosti pripravíme.

Veríme, že v ďalších rokoch budeme môcť s pomocou našich partnerov a s podporou Národnej agentúry programu celoživotného vzdelávania  pripraviť rovnako užitočné projekty pre nás všetkých. Učiteľov i študentov.
Ing. Michal Copko
SPŠ elektrotechnickáFotografie zo stáží nájdete vo Fotogalérii.