Header image

Stredná priemyselná škola elektrotechnická v Košiciach v tomto roku organizuje už 8. ročník podujatia s názvom DNI ENERGIÍ. Pretože sme inštitúcia, ktorej záleží na tom, aby sme žili v čistom a zdravom prostredí, snažíme sa aj formou osvety a súťaží šíriť myšlienky šetrenia energií, efektívneho nakladania s nimi a tiež podporovať také spôsoby výroby energie, ktoré majú na naše prostredie najmenej negatívnych vplyvov. 

Termín podujatia:  22. a 23. marca 2018

Cieľom podujatia je:

 • zvýšiť ekologické povedomie mladých ľudí netradičným spôsobom, viesť žiakov k  uvedomeniu si súčasných ekologických problémov a  hľadať ich riešenie,
 • prepojiť vyučovanie s každodenným životom,
 • posilniť a pomôcť žiakom zorientovať sa v problematike obnoviteľných energií, poukázať na rôzne využívanie alternatívnych zdrojov energií,
 • vymeniť si navzájom skúsenosti, informácie a nápady v oblasti environmentálnej výchovy medzi školami.

Podujatie je určené:

 • žiakom 8. ročníka ZŠ
 • učiteľom prírodovedných predmetov
 • všetkým, ktorým záleží na životnom prostredí

Podmienkou vstupu je:

 • vyplnenie registračného formulára on- line alebo zaslanie registračného formulára doc emailom na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. do 6. marca 2018  za svoju školu
 • zastúpenie minimálne jednej práce v hlavnej kategórii súťaže
 • zastúpenie minimálne troma prácami vo vedľajšej kategórii súťaže

registračný formulár on-line registračný formulár DOC  

Podmienky súťaže:

 Hlavná kategória – tvorivá

 1. Vytvoriť jeden animovaný spot na šetrenie energie:
 • dĺžka spotu 20 sekúnd
 • spot musí byť označený menom a priezviskom autora/kolektívu, názvom školy (max. 3 autori)
 • prácu pošlite v elektronickej podobe na adresu vyhlasovateľa súťaže Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. do 16. marca 2018.
 1. Vytvoriť jednu PPT prezentáciu zameranú na znižovanie spotreby energie v domácnosti alebo vo svojej škole:
 • počet strán 7, obhajoba prezentácie max. 5 minút
 • prezentácia musí byť označená menom a priezviskom autora/kolektívu, názvom školy (max. 2 autori)
 • práce je potrebné doručiť e-mailom na adresu vyhlasovateľa súťaže Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. do 16. marca 2018.
 1. Vymyslieť, zhotoviť produkt alebo maketu s tematikou úspory energie v spolupráci so svojimi učiteľmi, spolužiakmi alebo rodičmi, ktorý bude nápaditý a bude finančne nenáročný :
 • veľkosť produktu je obmedzená dopravou, produkt alebo maketu je potrebné priniesť v deň konania súťaže
 • názov makety, produktu, autorov (max. 3 autori) je potrebné nahlásiť na adresu vyhlasovateľa súťaže Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. do 16. marca 2018.

Vedľajšia kategória - umelecká

Vytvoriť  tri výkresy s tematikou „Energie medzi nami“ za svoju školu:

 • práce musia byť originálne a vytvorené ľubovoľnou technikou rôzneho formátu (maľba, kresba, grafika, grafický dizajn, koláž)
 • práce je potrebné priniesť v deň konania súťaže

Do súťaže sa môžu zapojiť tímy žiakov zo základných škôl na území mesta a z Košického kraja.

Práce žiakov bude hodnotiť komisia zložená z učiteľov odborných predmetov. Hodnotitelia budú posudzovať podľa nasledujúcich kritérií:

 • kreativita práce
 • výstižnosť
 • náročnosť, kvalita

Finalisti budú prezentovať svoje práce v deň konania podujatia.

Tešíme sa na vás!

 Leták: 8. ročník podujatia pre ZŠ s názvom DNI ENERGIÍ